Nieuws
B&W presenteren duurzaamheidsplannen

In 2050 moet de gemeente het milieu niet meer met CO2 (broeikasgassen) belasten. Het verkeer mag geen luchtvervuiling meer veroorzaken. Woningen gebruiken geen gas meer. De effecten van de klimaatverandering kunnen opgevangen worden. Er is een duurzaam watersysteem en er wordt geen afval meer geproduceerd.

Dat staat in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid dat B&W hebben uitbracht. In het programma staan maatregelen voor 2020, 2026 en 2030 om de doelstellingen in 2050 te halen. Vanaf komend jaar is er jaarlijks 525.000 euro voor beschikbaar: 400.000 euro voor subsidies, de rest voor klimaat- en energiemaatregelen.

Komend jaar moet de uitstoot van CO2 twintig procent lager liggen dan in 2007. Datzelfde geldt voor het energieverbruik. Het gebruik van alternatieve energiebronnen moet 20 procent hoger liggen dan in 2007. Er moet 15.000 vierkante meter meer groen dak in de gemeente liggen dan in 2014. Van het afval moet 75 procent gescheiden zijn; per inwoner mag er nog 100 kilo restafval per jaar ontstaan.

In 2026 moet de energiebesparing op 25 procent liggen en moet er nog eens 5000 vierkante meter groen dak bij zijn gekomen. In 2030 wordt gerekend op een energiebesparing van 35 procent en een halvering van de luchtvervuiling door verkeer. De gemeente moet voor 100 procent duurzaam inkopen.

Om dit alles te bereiken zet de coalitie het huidige beleid voort. Er komen wel een groot aantal maatregelen bij. Zo wordt het afvalbeleid komend jaar heroverwogen en start een onderzoek naar nascheiding van afval bij de verwerker.

In Klein Plaspoel Polder wordt gestart met een proef waarbij stroom wordt opgeslagen en gebruikt wordt voor deelauto’s. Er start een zoektocht naar grote daken (meer dan 100 vierkante meter) voor het installeren van zonnepanelen. Per wijk wordt een plan gemaakt voor warmtevoorziening, anders dan gas.

In het verkeer wordt ingezet op deelfietsen en -auto’s, alsmede fietsroutes. In een nieuw parkeerbeleid komt ruimte voor alternatieve vormen van vervoer. Er komt een beheersplan voor grondwater en een test voor het rioleringssysteem vanwege overtollige regenval door de klimaatverandering.

In de laagbouw van de wijk Prinsenhof wordt gestart met een nieuwe inrichting die de effecten van de klimaatverandering moet opvangen. De gemeente maakt een ecologisch baggerplan.

Er komen maatregelen om kwetsbare inwoners te beschermen tegen luchtvervuiling. Er komt ook een index van plaatsen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (bouw langs drukke wegen bijvoorbeeld). De gemeente stelt regels op voor duurzaam bouwen.

Duurzaamheid krijgt een plek in alle plannen en voorstellen van B&W. In de bouw moet gewerkt gaan worden met apparaten die weinig luchtvervuiling veroorzaken. De gemeente richt een energieloket in. Burgerinitiatieven inzake duurzaamheid worden gesteund.

In 2020 ligt de nadruk op energietransitie, warmtevisies per wijk, zonnepanelen en informatie voor woningeigenaren. Volgens verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen gebeurt er inzake duurzaamheid al heel veel in de gemeente: ,,We zijn op de goede weg. Als we de handen ineen slaan, lukt het ons onze doelen te halen.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter