Nieuws
Provincie: nieuwe vervuiling Vlietland

In het water van de Meeslouwerplas (natuur- en recreatiegebied Vlietland) zijn op 10 september te hoge concentraties chroom, zuurstof, zink, nikkel en fosfor aangetroffen. Dat gebeurde door het Hoogheemraadschap Rijnland. Het Hoogheemraadschap komt volgende week met een formeel standpunt. Er is geen gevaar voor de gezondheid van mens en dier.

Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, eigenaar van het gebied, bekend gemaakt. Het vermoeden bestaat dat de ‘vervuiling’ is ontstaan door opwoeling van bagger die eerder in de plas is gestort. Die opwoeling is waarschijnlijk ontstaan door via een persleiding aangevoerde grond van de Rijnlandroute (verbinding A4-A44).

Het euvel kan niet ontstaan zijn door het dumpen van de grond afkomstig van de Rijnlandroute zelf. Die grond wordt voortdurend getest en daarin zijn de vervuilingen niet aangetroffen.

Bij de provincie is op 1 oktober een melding binnen gekomen dat er in het verleden illegaal accu’s zijn gestort in de Meeslouwerplas. De melder was getuige van de gebeurtenis die in juni 2018 plaatsvond. Een en ander is destijds gemeld bij Staatsbosbeheer(SBB). SBB nam de melding echter niet in behandeling. Door een recente tv-uitzending heeft de melder van destijds weer contact gezocht met SBB.

Omdat het hier gaat om een potentieel milieudelict heeft de melder op verzoek van Gedeputeerde Staten alsnog aangifte gedaan bij de politie. Die heeft besloten nader onderzoek te doen.

In afwachting van de resultaten van het politieonderzoek heeft de provincie BAM, als verantwoordelijke inzake de baggerstort in de plas, verzocht te onderzoeken op welke locaties in juni 2018 grond is verwerkt. Met behulp van een radarscan moet bodemvreemd materiaal zoals accu’s worden gedetecteerd. Op basis hiervan kan worden besloten tot nadere actie waaronder het mogelijk verwijderen van de accu’s.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter