Nieuws
Vraagtekens bij informatiebeveiliging gemeente

De gemeente heeft wel beleid en procedures inzake de beveiliging van informatie en bescherming van de privacy, maar er zijn vraagtekens bij de uitvoering. Het is allemaal zo ingewikkeld dat het risico bestaat dat ambtenaren zich er niet aan houden.

Dat stelt het bureau M&I partners in een rapport over de informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij de gemeente. De gemeenteraad heeft om een ICT-onderzoek en -visie gevraagd.

Uit het onderzoek bleek dat het gegevensbeheer en de gegevensbeveiliging in de gemeente lager scoren dan gemiddeld in andere gemeenten.

M&I constateerde dat de gemeente wel een ICT-visie heeft maar dat de ambities niet erg concreet zijn. Er zijn geen concrete doelen per afdeling. Er wordt niet gekozen. Onderhanden projecten worden niet gebruikt voor de planning van ICT en de sturing ervan.

Er is nog sprake van te veel ad-hoc handelen: per geval of situatie. Een door eenieder gedragen strategie is er niet, noch een centrale sturing. ICT wordt ook niet bij alles betrokken. Er is onvoldoende samenwerking tussen ICT en de ambtelijke afdelingen.

Volgens M&I zijn te weinig ambtenaren digitaal vaardig. Ontwikkelingen hangen te veel af van individuen. Bij de gemeente zijn 36 mensen actief bezig met ICT. Per jaar geeft de gemeente er 6,5 miljoen euro aan uit: meer dan in andere gemeenten. Maar dat komt vooral door erg hoge uitgaven voor software. De gemeente is te afhankelijk van leveranciers.

Wat cybercrime betreft beveelt M&I de gemeente aan zich aan te sluiten bij initiatieven van de Vereniging van Nederlands Gemeenten. Het probleem is te groot voor de gemeente om zelf aan te pakken. Daar heeft men de kennis en kunde niet voor.

Bij ICT gaat het om de informatiesamenleving en de effecten ervan binnen de gemeente: digitale dienstverlening, samenwerking met partners, contact dicht bij de burgers, digitalisering, informatiebeveiliging en privacy, informatiegestuurd werken, gebruik cloud.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter