Nieuws
Gemeente treedt op tegen ‘ondermijnende criminaliteit’

Burgemeester Klaas Tigelaar krijgt de bevoegdheid om via een aanwijzing een vergunningplicht te introduceren voor panden, straten, gebieden (kan de hele gemeente zijn) of branches om zo een ‘onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat’ tegen te gaan. Dat blijkt uit een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Het gaat volgens B&W om de aanpak van ‘ondermijnende criminaliteit’: drugshandel, witwassen, (belasting)fraude, illegaal gokken, underground banking en uitbuiting. ‘De aanpak van deze vorm van (georganiseerde) criminaliteit is een bijzonder lastige zaak. De verwevenheid van boven- en onderwereld, alsmede de verhulling van de criminaliteit, bemoeilijken de bestrijding daarvan’, aldus B&W.

‘Deze vormen van criminaliteit zijn niet altijd zichtbaar, maar tasten de fundering van de wijk aan. Ze bedreigen niet alleen de legale lokale economie maar zorgen ook voor een onveilig, niet leefbaar woon- en ondernemersklimaat. Het risico bestaat dat malafide ondernemers zich vestigen in sectoren waar het toezicht van de overheid beperkter is. Dit in combinatie met brancheverschraling en leegstand maakt dat de leefbaarheid onder druk staat’.

De mogelijkheid tot het instellen van een vergunningplicht voor ondernemers is één van de instrumenten voor de bestrijding van ter kwader trouw handelende ondernemers, menen B&W. De gemeente kan controle uitoefenen op de naleving van de gestelde voorwaarden en handhaven bij overtreding.

Van de mogelijkheid om een vergunningplicht te introduceren gaat bovendien een preventieve werking uit, denken B&W. ‘Dit draagt bij aan het aantrekken van bonafide ondernemers en het weren van malafide ondernemers. Pandeigenaren worden zo gestimuleerd hun verantwoordelijkheid te nemen om bonafide ondernemers in hun panden te vestigen’.

Met een pand-, gebieds- of branchegerichte aanpak kan maatwerk geleverd worden. De burgemeester kan met een aanwijzingsbesluit nieuwe en reeds gevestigde ondernemers onderwerpen aan een systeem van verplichte vergunningen en daarin opgenomen eisen. De noodzaak van een aanwijzing, alsmede de duur van de aanwijzing, moet wel zorgvuldig gemotiveerd worden.

Het kabinet kondigde gisteren ook een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) komt in het voorjaar van 2020 met een uitgewerkt plan. ,,De politie is verheugd over de plannen van de minister”, reageert plaatsvervangend korpschef Henk van Essen. ,,Ze sluiten nauw aan bij de strategie van de politie bij de bestrijding van ondermijning. Op lokaal niveau, waar de criminaliteit wortelt en de effecten zich concreet doen voelen, is de aanpak gericht op herstel van een veilige, fatsoenlijke en weerbare samenleving. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau wordt probleemgericht gewerkt aan het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, die vaak internationaal verbonden is.” (illustratie Rijksoverheid)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter