Mening
Blog: De Wet

Het woord wethouder zegt het zelf al: iemand die zich aan de wet houdt. Of die hoedt. Tenminste zo zou het moeten zijn. Alleen niet in Leidschendam-Voorburg.

Vorige week erkende burgemeester Klaas Tigelaar dat B&W zich niet aan de wet hadden gehouden. En niet uit onwetendheid. Nee, bewust.

Steen des aanstoots: een systeem waarmee inwoners en bezoekers van het Voorburgse Huygenskwartier aan de hand van hun wifi-gebruik met de mobiele telefoon, gevolgd konden worden. Qua tijd, plaats, route.

In juli 2017 sloot de gemeente voor het gebruik van zo’n systeem een contract af met Bureau RMC in Amsterdam. Dat gebeurde in het geheim. De gemeenteraad werd niet geïnformeerd. Inwoners en bezoekers van het Huygenskwartier ook niet.

In mei 2018 trad voor heel Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De belangrijkste bepalingen daaruit:

– Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden moet het transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden,

– Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven,

– Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt en van het doel van de gegevensverwerking,

– Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’,

– De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd,

– De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd.

De gemeente en Bureau RMC besloten echter gewoon door te gaan alsof hun neus bloedde. Pas als het contract dat men had afliep (maart 2020) en besloten zou worden over een verlenging, zou men de overeenkomst eventueel aan gaan passen.

Eind november 2018 bepaalde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat het registreren van signalen van mobiele telefoons (wifi-tracking) alleen mocht bij toestemming van betrokkene. Dit leidde alleen tot vragen vanuit de gemeente aan Bureau RMC. Of men zich daar wel aan hield, en of de gemeente zo gevrijwaard was van eventuele claims.

Met die laatste vraag gaf de gemeente feitelijk aan nattigheid te voelen. Te vermoeden – of was het meer dan dat? – dat men zich niet aan de regels hield. Maar die verantwoordelijkheid, dat zich aan de regels zouden, wel meteen afgeschoven naar RMC.

Let wel: opnieuw werd de overeenkomst met Bureau RMC niet aangepast, noch de handelwijze. Inwoners en bezoekers werd niets gevraagd, ook al moest dat wel geburen.

Nu, in oktober 2019, is de overeenkomst met Bureau RMC halsoverkop geëindigd door burgemeester Klaas Tigelaar.

‘Afgelopen periode (!) is geëvalueerd over verlenging van deze overeenkomst. Op basis van de AVG zou de gemeente een contract zoals het er nu is, niet meer op deze wijze sluiten. Alle belangen afwegend is er inmiddels vanuit beleidsmatig oogpunt besloten om het contract per 31 maart 2020 niet te verlengen. Het contract is inmiddels opgezegd en de gemeente maakt per direct geen gebruik meer van het systeem’.

Dat er in het verleden is gehandeld zoals er is gehandeld doet Tigelaar af met de zinsnede: ‘Toen er in 2017 is gestart met het ‘passantentelsysteem’ in Huygenskwartier was er minder aandacht voor privacy, waaronder ook de informatieplicht, zoals tegenwoordig het geval is’.

In 2017 wellicht maar dat is geen excuus de gemeenteraad en de betrokken inwoners en bezoekers niet te informeren. Noch om in 2018 maar gewoon de wet aan de laars te lappen. Zelfs begin 2019, toen B&W een en ander al wisten, ging men nog gewoon door. Tot vorige week.

Een burger die de wet negeert loopt een vrijwel 100 procent kans aangepakt te worden. Als het om ‘bestuurders’ gaat, ligt dat kennelijk anders. Die komen er in overgrote mate mee weg. Tenzij zij het fatsoen hebben hun fout te erkennen en de eer aan zichzelf te houden. Maar dat zijn er maar weinigen. Helaas. Een andere optie: ze worden weggestuurd. Maar daar hebben degenen die daar de macht toe hebben, ruggengraat voor nodig. En ook dat zijn er maar weinigen. Helaas.

Maar wel allemaal de mond vol hebben over integriteit.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter