Nieuws
Vuurwerkvergunning weg; lachgasverbod komt

De vergunningplicht voor vuurwerk zoals die in de Algemene plaatselijke verordening (APV) stond, wordt geschrapt. In de APV komt wel een verbod op het gebruik van lachgas. Dat hebben B&W bekend gemaakt bij een grootschalige herziening van de APV. Een kwart van alle bepalingen daarin zijn geschrapt.

Volgens B&W bestaan er op basis van het Vuurwerkbesluit en de milieuregelgeving al (strenge) regels voor het afsteken van vuurwerk. De uitvoering hiervan ligt bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Wel behouden B&W de mogelijkheid om bepaalde gebieden aan te wijzen waar geen vuurwerk afgestoken mag worden.

Lachgas is een groot probleem aan het worden, aldus B&W. Het is echter formeel geen drug en dus niet verboden. Toch is gekozen voor een verbod via de APV. Leidschendam-Voorburg is daarmee de eerste gemeente in de regio die deze stap zet. Elders in Nederland zijn er al gemeenten met zo’n verbod.

Andere wijzigingen in de APV:

– alleen nog muzikanten hebben een vergunning nodig voor een optreden op een openbare plaats. Andere kunstenaars niet meer,

– in de park Arentsburgh komt een verbod op het gebruik van detectoren omdat het niet wenselijk is dat daar historische voorwerpen uit de Romeinse tijd worden opgespoord. B&W kunnen het verbod ook elders uitvaardigen,

– Er komt een verbod op uitingen van verboden organisaties zodat meteen opgetreden kan worden tegen Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s): motorbenden,

– Een waterpijpcafé wordt vergunningplichtig, ook als geen alcohol wordt geschonken,

– De burgemeester krijgt de bevoegdheid personen te laten vasthouden of insluiten om verstoring van de openbare orde te voorkomen of te beëindigen (bestuurlijke ophouding),

– Als een evenement voldoet aan het profiel van een bepaalde locatie wordt er sneller vergunning gegeven. Er kan bij evenementen vaker volstaan worden met een melding waardoor er ook meer en grotere objecten geplaatst kunnen worden. Onversterkt geluid is niet meer vergunningplichtig. (foto ChristenUnie)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter