Nieuws
Klap voor gemeente: geding jeugdhulp verloren

De gemeente heeft een kort geding van een aantal organisaties in de jeugdzorg aangaande de vergoeding voor hun diensten, verloren. Voor de periode 2020-2024 moet die vergoeding omhoog. Dat betekent een nieuwe financiële tegenslag voor de gemeente.

Het kort geding was aangespannen door Jeugdformaat, daarin bijgevallen door elf andere aanbieders van jeugdzorg. Zij stelden dat tien gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder Leidschendam-Voorburg, hen te lage tarieven aanboden die niet eens hun kosten dekten.

Jeugdformaat en partners stelden dat zij niet langer in staat waren goede jeugdhulp te verlenen als de tarieven niet werden aangepast. Werden die tarieven gehandhaafd dat betekende dat verlies lijden door de organisaties met alle gevolgen van dien: keiharde bezuinigingen en faillissement in de toekomst.

Rechter mevrouw S. Hoekstra – Van Vliet komt onder meer tot de conclusie dat verschillende definities worden gehanteerd bij de diverse cijfers en percentages waar de gemeenten hun tarieven op baseren. Daardoor worden als het ware ‘appels met peren vergeleken’.

Daarnaast is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende rekening gehouden met regionale en organisatie-specifieke aspecten die van invloed zijn op de kostprijs van de jeugdhulp. De gemeenten moeten daarom opnieuw naar de tarieven kijken voor de inkoop van jeugdhulp en deze in overeenstemming brengen met de Jeugdwet, zodat de tarieven alsnog kostendekkend en reëel worden.

De gemeenten wilden de huidige manier van werken in de jeugdhulpsector loslaten: geen vergoeding meer naar aantal behandelingen maar naar het resultaat van die behandelingen. Dat betekende tegelijk een verlaging van de vergoeding. Volgens de gemeenten zijn de door hen in die inkoopprocedure gehanteerde tarieven reëel en noodzakelijk om de jeugdhulp efficiënter en effectiever te maken.

Jeugdformaat betoogde voor de rechter dat de gemeenten vooral stevig wilden besparen op de zogenaamde cliëntgebonden tijd. Zoals bezoeken op school, het netwerkoverleg, de afstemming met andere jeugdhulpaanbieders, de administratie, hulpverleningsplannen en het reizen van en naar afspraken.

Eerder deze week werd bekend dat tientallen organisaties in de jeugdhulp met rode cijfers werken. De rijksoverheid heeft voor de periode 2019-2021 in totaal één miljard euro extra uitgetrokken voor de jeugdzorg, die sinds 2015 door de gemeenten wordt geregeld. Leidschendam-Voorburg komt jaarlijks zo’n 4 miljoen euro tekort op die hulp.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter