Nieuws
Overeenkomst Landgoed Voorlei getekend

Wethouder Jan-Willem Rouwendal, Pieter Kal van Kondor Wessels Projecten en Hans Broekman namens MeyerBergman Erfgoed, hebben een anterieure overeenkomst voor de herbestemming van Schakenbosch (Voorlei) ondertekend. In de overeenkomst staan onder meer afspraken tussen de gemeente en Schakenbosch B.V. over de ontwikkeling van Landgoed Voorlei, inclusief financiën. Met de ondertekening van de overeenkomst kan een belangrijke stap gezet worden in het planproces: het wijzigen van het bestemmingsplan dat nieuwe woningen, zorgvoorzieningen en aanleg van het Landgoed mogelijk maakt.

Eind 2017 is het Ruimtelijk Kader voor Landgoed Voorlei vastgesteld. Hierin stond onder andere dat het groene, parkachtige karakter van het terrein behouden moet blijven, het park openbaar toegankelijk blijft, een aantal beeldbepalende bestaande gebouwen zoals de kerk moet blijven, en dat op een deel van de locatie een zorgfunctie moet komen. Maar ook dat er goede wandel- en fietspaden moeten komen.

Omwonenden zijn in de afgelopen jaren betrokken bij het maken van de plannen, onder ander door de inzet van een klankbordgroep. Het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is inmiddels gestart. Dit duurt ongeveer drie tot zes maanden.

MeyerBergman Erfgoed verwacht in 2020 te kunnen starten met het realiseren van de eerste ontwikkeling, het zorgcomplex op deellocatie Duivenhof. De verkoop van de woningen, herontwikkeling, nieuwbouw en herinrichting van het openbare gebied wordt de komende jaren in fases uitgevoerd. De gehele herontwikkeling van Landgoed Voorlei neemt naar verwachting vijf jaar in beslag. Dit omvat onder meer de bouw van de 325 woningen en de aanleg van het openbare gebied. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter