Nieuws
Burger mag meepraten maar kaders al vastgelegd

Alle inwoners krijgen de kans mee te praten over burgerparticipatie. De uitgangspunten liggen echter al vast in een door B&W opgestelde startnotitie. De inhoud van die notitie is met gemeenteraadsleden en een aantal ‘uitverkorenen’ bepaald.

Volgens een woordvoerster van B&W is bewust voor deze opzet gekozen. De gemeenteraad kan zo al in een vroeg stadium nadenken over het beleid en ook terugkoppelen naar de achterban (de burger).

De ‘uitverkorenen’ zijn burgers en organisaties die betrokken zijn bij burgerparticipatie. Zij hebben zich gemeld na een oproep van burgemeester Klaas Tigelaar in zijn Nieuwjaarsrede, mensen die al met de burgemeester in contact stonden over het onderwerp, mensen die bij de gemeenteraad inspraken over burgerparticipatie en inwoners die via het platform lokale democratie Leidschendam-Voorburg werden voorgesteld.

Als organisaties praten over de startnotitie mee: Platform lokale democratie Leidschendam-Voorburg, wijkvereniging Leidschendam- Zuid, Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg, Afterworknet, stichting Fenomeen Bovenveen, Burgerinitiatiefgroep Leidschendam Noord, Benutten zoals bedoeld, Voorburg West VerduurSamen, Participienter en Vlietwensen.

Pas als de startnotitie is vastgesteld krijgen alle inwoners een kans. ‘Dan gaan we met inwoners in gesprek over de vorm; wat zij belangrijk vinden bij participatie en hoe we participatie zouden kunnen vormgeven bij projecten of het tot stand komen van nieuw beleid’, aldus de woordvoerster.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter