Nieuws
B&W willen continuïteit jeugdzorg waarborgen

Verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw wil zo snel mogelijk met aanbieders van jeugdhulp om tafel gaan zitten om de continuïteit van de hulp na 1 januari te waarborgen. Dit nu de rechter een streep heeft gehaald door de tarieven die de gemeente met ingang van 2020 wilde gaan betalen. Volgens aanbieders van jeugdhulp waren die veel te laag en niet reëel.

In een bericht aan de gemeenteraad stelt Bouw dat de rechter de H-10 gemeenten – waaronder Leidschendam-Voorburg – ten aanzien van de tarieven geen gelijk heeft gegeven ‘mede door de complexiteit van het vraagstuk en beveelt externe bemiddeling aan’.

‘De rechter roept daarbij partijen op op korte termijn in overleg met elkaar te treden om een spoedige oplossing te bereiken voor de ontstane situatie en zich daarbij – in het belang van de kwetsbare jeugdigen – proactief en constructief op te stellen’, aldus Bouw.

De betrokken gemeenten kijken nu naar wat de consequenties van de uitspraak zijn, schrijft de wethouder. ‘Als eerste stap zullen de gemeenten inzetten op zorgcontinuïteit voor jeugdigen en gezinnen per 1 januari en hiervoor om tafel gaan met de jeugdhulpaanbieders. Het college van B&W maakt zich hier hard voor en staat ervoor dat iedere jongere de zorg krijgt, die hij of zij nodig heeft’.

Hogere tarieven betalen betekent een forse streep door de rekening en leidt tot hogere tekorten op de jeugdzorg. Daar is in de meerjarenbegroting 2020-2023 geen rekening mee gehouden.

B&W van Den Haag, ook één van de betrokken gemeenten, schrijven hun gemeenteraad onder andere nog het volgende: ‘De gemeenten hebben de afgelopen anderhalf jaar intensief gewerkt om in samenspraak met jeugdhulpaanbieders een nieuwe inhoudelijke koers voor de inkoop van jeugdhulp te ontwikkelen. Daarbij hoort ook het komen tot reële tarieven voor de inzet van jeugdhulp. Dit laatste is ingewikkeld gezien de grote variatie in Nederland en in de regio in allerlei soorten jeugdhulp, partijen, hulpvragen en kengetallen’. Met die laatste zin lijken B&W de rechter gelijk te geven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter