Nieuws
Snippergroenproject Stompwijk stilgelegd

De gemeente heeft het zogenoemde ‘snippergroenproject’ in Stompwijk stilgelegd. Er wordt nu eerst uitgezocht hoe het zit met het grondgebruik en de werken aan de beschoeiing van de Stompwijkse Vaart. Dit blijkt uit een brief van de gemeente aan de direct betrokkenen.

In juni kregen onder andere bewoners van woningen aan de Dr. van Noortstraat, wier grond aan de Vaart grenst, te horen dat zij zich illegaal gemeentegrond hadden toegeëigend. De gemeente eiste die grond ‘schoon’ terug. De betrokkenen konden de grond ook kopen of huren. Het ging in totaal om zo’n 50 adressen.

Volgens de inwoners ging het niet om gemeentegrond. Nadat het Hoogheemraadschap Rijnland de beschoeiing had vernieuwd sloot deze niet meer aan op het erf. Datzelfde gold bij bruggen.

Naar aanleiding van verontruste reacties van verschillende bewoners stelt de gemeente in een nieuwe brief: ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de situatie aan de Dr. van Noortstraat meer onderzoek vraagt om tot een goede oplossing te kunnen komen betreffende het gebruik van de grond’.

‘De grond van uw tuin aan de Dr. van Noortstraat grenst aan de Stompwijkse Vaart. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft hier in het verleden beschoeiingen langs het water op gemeentegrond aangebracht. Over het toekomstig onderhoud van deze beschoeiingen dienen nog goede afspraken te worden gemaakt. Daar komt bij dat stroken grond zich in enkele gevallen ook langs de verschillende bruggen bevinden die toegang geven tot de percelen langs de Dr. Van Noortstraat’.

‘De gemeente gaat daarom nader onderzoek doen hoe met de situatie aan de Dr. Van Noortstraat om te gaan. Wij verwachten u uiterlijk januari over de uitkomst en het vervolg te kunnen berichten’.

De gemeente begon in 2016 met het snippergroenproject in de Voorburgse wijk Essesteijn. Daar heeft de gemeente nog steeds problemen te bewijzen dat het bij de grond die bewoners daar zich illegaal zouden hebben toegeëigend, inderdaad om gemeentegrond gaat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter