Nieuws
Dertig op Damhouderstraat

De maximum snelheid op de Damhouderstraat in Leidschendam gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. Dat hebben B&W in het kader van de verkeersveiligheid besloten. De weg is inmiddels ook als zodanig ingericht. Daarnaast krijgt het verkeer op de Nieuwstraat voorrang op het verkeer vanaf de Damhouderstraat. Het parkeerverbod op de Damhouderstraat aan de oostkant (rijrichting naar Damcentrum) is ingetrokken. Daar zijn speciale parkeervakken gemaakt. Het parkeerverbod aan de westkant van de straat (rijrichting naar Nieuwstraat) blijft bestaan. Dat is nodig omdat hier geen parkeervakken zijn en de straat te smal is om parkeren op de rijweg toe te staan. (foto Barrera)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter