Nieuws
Meer woningen en geld nodig voor daklozen

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) doen een dringend beroep op het kabinet om haar verantwoordelijkheid te nemen en de trend van stijgende dakloosheid te keren. Er zijn meer betaalbare woningen nodig om daklozen een nieuwe start te geven en meer geld om kwetsbare daklozen ondersteuning te bieden. De G4 schrijven dit in een brandbrief aan minister-president Rutte, de ministers Ollongren en Hoekstra en de staatssecretarissen Van Ark en Blokhuis.

,,Ik maak mij grote zorgen om het groeiend aantal mensen dat dakloos raakt. De kern van het probleem, en het begin van een oplossing is en blijft huisvesting. Want maatschappelijke opvang is bedoeld als tijdelijke voorziening; geen vangnet, maar een springplank. We moeten er dus voor zorgen dat mensen vanuit de opvang kunnen doorstromen naar een geschikte woonsituatie, met de begeleiding die daarbij nodig is. Er moeten meer woningen beschikbaar komen voor deze doelgroep. Dit kan alleen wanneer het rijk, gemeente, bedrijfsleven én inwoners de handen ineen slaan en zich samen voor onze medeburgers inzetten. Samen met mijn collega-wethouders zoeken we naar passende huisvesting en passende begeleidingsvormen. Maar dat is niet genoeg”, aldus de Haagse wethouder Bert van Alphen.

Het CBS berekende onlangs dat het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. In de brandbrief staat dat de grens van wat de G4-steden zelf kunnen oplossen, is bereikt. De wachttijd voor onderdak en begeleiding is in een aantal steden explosief gestegen (ook onder jongeren en gezinnen). De financiële middelen zijn ontoereikend. Onze verwachting is dat zonder een landelijke aanpak het aantal daklozen in de grote steden, en daarbuiten, de komende jaren zal blijven stijgen, zo schrijven de vier grote gemeenten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter