Nieuws
Bomenbestand gemeente neemt af

Het bomenbestand in de gemeente is vorig jaar met minstens 392 afgenomen. Voor dit jaar staat de teller op 455 bomen minder. Dat blijkt uit gegevens die B&W op verzoek van CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks aan de gemeenteraad hebben gezonden. In 2018 werden 1033 kapvergunningen verleend (waarvan 518 voor gemeentebomen); dit jaar tot nu toe 816 (waarvan 380 voor gemeentebomen). Vorig jaar werden er 641 bomen geplant. Dat gebeurde vrijwel uitsluitend in Voorburg: 196 Voorburg-Midden / Oud-Voorburg, 138 Bovenveen, 96 Essesteijn. Het aantal geplante bomen staat dit jaar op 361. In het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP staat dat er gezorgd wordt voor meer groen en dat men inzet op behoud en aanplant van nieuwe bomen. In de gemeentelijke begroting staat al jarenlang dat de gemeente circa 35.000 bomen heeft.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter