Nieuws
Hoeveelheid afval stijgt in Leidschendam-Voorburg

De hoeveelheid afval per inwoner per jaar is in Leidschendam-Voorburg in 2018 toegenomen ten opzichte van 2017. Vorig jaar produceerden de inwoners gemiddeld 427,4 kilo afval; zes kilo meer dan in het voorafgaande jaar. Dat heeft het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) bekend gemaakt.

Gemiddeld produceerden alle inwoners van Nederland in 2018 494 kilo afval. Dat was één kilo meer dan in 2017. Van alle afval werd 58 procent gescheiden; 1 procent meer dan in 2017 het geval was.

Met een scheidingspercentage van 58 procent resteert een hoeveelheid van 248 kilo restafval per inwoner per jaar in Leidschendam-Voorburg. Formeel zou de hoeveelheid afval per inwoner in 2022 op 100 kilo per jaar moeten liggen.

Onder de vorige coalitie werd een beleid ingezet om dat doel te bereiken; het nieuwe inzamelen (HNI) dat voorzag in het scheiden van afval door de inwoner en het wegbrengen van restafval naar een container. HNI begon in Voorburg-Midden. Daar daalde de hoeveelheid restafval vervolgens met 36 procent tot 115 kilo per inwoner per jaar.

VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP hebben dat beleid voor de rest van de gemeente echter stopgezet. Formeel omdat de daling van restafval 50 procent had moeten zijn. Pas eind 2020 wil de nieuwe coalitie aangeven hoe het afvalbeleid verder vorm wordt gegeven.

Afvalbedrijf Avalex maakte al eerder bekend dat de hoeveelheid restafval per inwoner niet meer daalde. Voor 2018 repte Avalex over gemiddeld 208 kilo restafval per inwoner van Leidschendam-Voorburg; voor dit jaar werd 215 tot 220 kilo voorspeld.

Van het afval wordt 30 procent nuttig hergebruikt, aldus het CBS. Zesentwintig procent gecomposteerd, elf procent alsnog gescheiden, 32 procent verbrand en één procent gestort.

Inwoners van Leidschendam-Voorburg scheidden in 2018 gemiddeld 57 kilo groenafval, 25,2 kilo glas en 46,6 kilo papier uit hun afval. Cijfers over plastic, metaal en drankverpakkingen heeft het CBS niet bekend gemaakt.

Van de totale hoeveelheid gemeentelijk afval in Nederland bestaat 34,8 procent uit restafval. De rest bestaat uit gescheiden dan wel grof afval. (foto Ap de Heus)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter