Nieuws
Schrijnend verhaal over hulp gemeente

Leden van de gemeenteraadscommissie Samenleving zijn gisteravond keihard met de realiteit inzake gemeentelijke hulpverlening geconfronteerd door mevrouw Annemieke van Veen. In een dramatisch betoog schetste zij hoe de gemeente om is gegaan met de aanvraag voor een persoonsgebonden budget (pgb) om hulp te kunnen regelen voor haar aan autisme lijdende zoon, die tevens zelfmoordneigingen heeft.

Mevrouw Van Veen verhaalde hoe zij zeven maanden bezig is geweest dat pgb voor elkaar te krijgen waarbij zij er achter kwam dat de jeugdconsulenten van de gemeente zelf de procedures en regels niet kennen. ,,Ik ben van het kastje naar de muur gestuurd’’, aldus de werkende moeder van vijf kinderen. Zij schakelde uiteindelijk zelf een mantelzorgmakelaar in om haar te helpen.

De vrouw verhaalde over toegezegde spoedhulp die niet kwam, over een besluit dat binnen een week zou vallen en niet viel, over een door haar zelf gevonden professionele hulp voor haar zoon waarmee de gemeente eerst een sollicitatiegesprek wilde gaan voeren en over een uiteindelijk afgekomen minimale beschikking voor 8 uur hulp.

Met die beschikking was mevrouw Van Veen het niet eens. Zij tekende voor ‘gezien’ omdat ze bezwaar wilde maken. Ze werd echter naar eigen zeggen door de gemeente gechanteerd om toch voor akkoord te tekenen omdat ze anders helemaal geen hulp zou krijgen voor haar zoon.

Nadat ze de gemeente in gebreke had gesteld en van de rechter gelijk kreeg kreeg ze per 1 oktober een pgb voor één maand. ,,Nu moet ik dus weer alles opnieuw doen’’, hield ze de aanwezige gemeenteraadsleden voor. Na een week zorg wilde een jeugdconsulent weten of het ‘al beter ging’ met haar zoon terwijl de psychiaters rekenen met tien jaar voor genezing.

,,Ik heb zeven maanden geen hulp gehad. Het was een hel’’, aldus mevrouw Van Veen die ook nog vertelde dat zij contact had gezocht met verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw (CDA), doch die had nooit iets van zich laten horen.

Mevrouw Van Veen sprak in naar aanleiding van de behandeling van een brief van ombudsman Peter Heskes over de gemeentelijke dienstverlening in onder andere de zorg. Hij sprak van een ‘schraal’ beleid met strikte toepassing van regels, weinig inlevingsvermogen en ‘het hart’ dat in het gedrang komt.

Wethouder Bouw ontbrak bij het debat. Haar collega Nadine Stemerdink beloofde echter dat de zaak intern besproken zal worden en dat zij Juliette Bouw zal vragen alsnog contact met mevrouw Van Veen op te nemen.

Overigens stelde Stemerdink dat er binnen het ambtelijk apparaat een omslag in denken nodig is. ,,We zijn er nog lang niet.’’ Zaken als die van mevrouw Van Veen moeten worden opgepakt om van te leren.

De gemeentelijke stelregel dat hart, wet en euro in balans moeten zijn geeft volgens de wethouder genoeg ruimte aan ambtenaren om per geval maatwerk te leveren. ,,De vraag is nu, wordt die ruimte gezien en benut? En durven de ambtenaren dat ook’’, aldus Stemerdink.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter