Nieuws
Ernstige bodemvervuiling Herenstraat Voorburg

In het gebied achter Herenstraat 42 – 52 in Voorburg is een ernstige bodemvervuiling met minerale olie geconstateerd. Ook het grondwater is vervuild. Het weghalen van de vervuiling zal hoge kosten met zich brengen.

Dat stelt het Bureau IDDS in een rapport aan B&W. In het betrokken gebied wil Waaijer Projectontwikkeling een ondergrondse parkeergarage, een Hoogvliet supermarkt en woningen realiseren. De gemeente steunt dat project.

Volgens IDDS zit de olievervuiling op 1,5 tot 2,5 meter diepte. Een groot deel ervan kan worden verwijderd door de graafwerkzaamheden ten behoeve van de parkeergarage. Het gaat dan globaal om 1350 vierkante meter oppervlak. Omgerekend zo’n 2000 kubieke meter grond, dik 3000 ton.

Naar de bodemvervuiling elders in het gebied moet nader onderzoek worden gedaan. Eventueel zijn er ook saneringen nodig op naastgelegen percelen. Eerdere onderzoeken gaven aan dat er ook zware metalen (met name lood) en PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in de bodem zitten. Ook het grondwater zal onderzocht moeten worden. Niet alleen op olie maar ook op arseen en chroom.

IDDS denkt dat het afvoeren en verwerken van de vervuilde grond die naar boven komt bij het graven voor de parkeergarage, alleen al minstens 80.000 euro gaat kosten (prijspeil begin 2019). Volgens de door de gemeente met Waaijer gesloten overeenkomst moet de gemeente voor die kosten gaan opdraaien, net als alle andere kosten wegens bodemvervuiling in het gebied.

IDDS wijst er verder op dat het gebied minder dan 355 meter uit de as van de Utrechtsebaan ligt. Dat is van belang in verband met te treffen veiligheidsmaatregelen bij een mogelijk ongeluk met LPG-transport op die weg. Het Bureau meldt wel dat Den Haag het transport van LPG daar wil gaan verbieden.

Tenslotte pleit IDDS voor archeologische begeleiding als de graafwerkzaamheden in het gebied gaan starten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter