Nieuws
 Samenwerking bij bedrijfsterreinen

B&W willen dat de gemeente zich aansluit bij de Stichting Businesspark Haaglanden (SBH); een samenwerkingsverband van Den Haag, Rijswijk, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp daar waar het om bedrijfsterreinen en alles wat daarmee te maken heeft, gaat.

Bedrijfsterreinen zijn schaars. Er is een tekort aan. Van de andere kant groeit de bevolking en is er daarom ruimte voor huizenbouw nodig. Bedrijfsterreinen zijn van belang voor de economische ontwikkeling en het scheppen van werk.

Volgens B&W staat men als samenwerkende gemeenten sterker. Zaken kunnen onderling afgestemd worden en er is geen sprake van onderlinge concurrentie. Er kan gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en kunde. Bovendien is een betere afweging van belangen mogelijk.

Door SBH zijn vraag en aanbod te bundelen. Voor derden, ook bijvoorbeeld de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie, ontstaat één aanspreekpunt. Het belang van bedrijfsterreinen kan beter worden meegewogen in andere voornemens.

Delft en Zoetermeer gaan ook tot de SBH toetreden, aldus B&W. De deelname kost de gemeente 16.575 euro per jaar.

Wethouder Astrid van Eekelen: ,,Het is voor onze inwoners, die voor een groot deel buiten de gemeente werken, belangrijk dat er voldoende ruimte is voor bedrijvigheid in de regio. Ook is het belangrijk dat we goed aangehaakt zijn bij ontwikkelingen in de regio en directe omgeving (onder andere Vlietzone en Binckhorst) en daarbij, naast aandacht voor ruimte voor bedrijfshuisvesting, ook het belang van voldoende groen en aantrekkelijke woongebieden naar voren brengen. Ik zie samenwerking binnen Businesspark Haaglanden dan ook als een kans om bij te dragen aan een krachtige, economische regio.”

In Leidschendam-Voorburg zijn vijf verouderde bedrijfsterreinen. Onder het vorige college van B&W verscheen een rapport met voorstellen om die terreinen te gaan opknappen. Daar is sindsdien nog niets aan gedaan. Er zijn alleen enkele bordjes geplaatst. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter