Nieuws
Financiële positie gemeente verslechtert

De financiële positie van de gemeente verslechtert onder de huidige coalitie. Dat stellen de Rekenkamercommissie en Deloitte na een zogenoemde quick scan van de gemeentefinanciën. Oorzaken zijn investeringen die men geleend geld worden gefinancierd en een afname van het eigen vermogen.

Bovendien rekent de gemeente over de periode 2019-2022 op inkomsten van 42 miljoen euro uit grondverkopen. Aangezien daarin vertraging zit door ontwikkelingen in de bouw en de stikstofproblematiek zal die ‘winst’ lager uitvallen.

De Rekenkamercommissie en Deloitte wijzen erop dat de financiële reserves van de gemeente afnemen terwijl tegelijk de schuldenlast stijgt. ‘Wanneer zal dat stoppen’, zo vragen beide instanties zich af.

De gemeente is sinds 2012 jaarlijks minder goed in het betalen van rekeningen met ‘eigen’ geld en niet via leningen. Slaagde men in 2012 nog 57 procent van de rekeningen zelf te betalen, nu is dat nog 23 procent. Dat is lager dan het percentage dat als ‘gezond’ wordt gekenmerkt (minimaal 30 procent).

Leende de gemeente in 2012 nog 23 procent van de benodigde middelen, aan het eind van deze coalitieperiode (2022) zal dat 96 procent zijn. Hoe lager het percentage, des te gezonder is de gemeente in financiële zin.

De gemeente heeft ook nog genoeg blijvende inkomsten om de blijvende lasten te dekken (exploitatieruimte). Vorig jaar was die 2,2 procent negatief. Er staat ook een min voor de periode 2019-2021. Pas in 2022 speelt men quite.

De vaste lasten die de gemeente aan de eigen organisatie besteedt gaan, na een daling in 2019 en 2020, in de jaren daarna weer stijgen.

In een reactie laten B&W weten dat er in de komende jaren maatregelen worden genomen om een evenwicht te bereiken tussen lasten en baten. ‘Naar verwachting’ wordt dat in 2022 bereikt. Het vermogen van de gemeente neemt toe door de verkoop van aandelen in energiereus Eneco. Een verkoop daarvan in 2020 noemen B&W ‘reëel’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter