Nieuws
Wegens vervuiling dreigt stop baggerstort Vlietland

Indien de provincie Zuid-Holland voor 8 november geen maatregelen neemt waardoor het gehalte chroom, koper, zink, fosfor en nikkel in het water van de Meeslouwerplas binnen natuur- en recreatiegebied Vlietland weer aan de normen voldoet, wordt de stort van bagger en grond in de plas stilgelegd.

Dat heeft het Hoogheemraadschap Rijnland de provincie in een ‘waarschuwingsbrief’ laten weten. Volgens het Hoogheemraadschap zit er nu te veel van de genoemde stoffen in het water. De provincie voldoet zo niet aan de waterkwaliteitsnormen en het besluit bodemkwaliteit. Rijnland stelt dat men de stort meteen had kunnen laten stilleggen. Men wilde echter de provincie nog de kans geven maatregelen te nemen zodat overschrijding van de normen niet meer voor komt.

Het provinciaal bestuur (GS) meldde op 15 oktober aan Provinciale Staten geconstateerde overschrijdingen van de in de Meeslouwerplas geldende normen voor de waterkwaliteit. ‘Wij waren op dat moment nog in afwachting van het formele standpunt van het Hoogheemraadschap Rijnland’, aldus GS nu.

Het Hoogheemraadschap Rijnland vermoedt dat omwoeling van eerder aangebracht materiaal, als gevolg van het per pijpleiding aanvoeren en verwerken van zand uit de boortunnel van de RijnlandRoute, mogelijk de oorzaak is van de overschrijding van de waterkwaliteitsnormen. Een gevaar voor de volksgezondheid ziet het Hoogheemraadschap niet. Er ontstaat wel ecologische schade.

‘Naar aanleiding van aanvullende metingen en de brief van Rijnland is overleg gaande tussen BAM (aannemersbedrijf dat de baggerstort regelt), COMOLS (bouwconsortium RijnlandRoute dat grond stort in het gebied), Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie over de mogelijke oorzaak van de overschrijdingen en over maatregelen om het verwerken van grond en zand verder te optimaliseren’, aldus GS.

Het storten van bagger en grond in de Meeslouwerplas gebeurt al sinds december 2010. Er is destijds een vergunning voor tien jaar afgegeven. In het gebied is de provincie het bevoegde gezag. Voor het water is dat het Hoogheemraadschap.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter