Nieuws
Geluidbeperkende voorziening A4 komt er

Het nieuw gevormde provinciaal bestuur wil een door Provinciale Staten (PS) in februari 2019 uitgesproken wens om binnen twee jaar geluidbeperkende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland en de vogelplas Starrevaart te realiseren, zo goed mogelijk uitvoeren.

Dat heeft gedeputeerde Floor Vermeulen Provinciale Staten laten weten. Eind dit jaar of begin 2020 komt er een voortgangsrapportage over de uitvoering van de wens PS die was neergelegd in een unaniem aangenomen motie van CDA’er Maurits de Haan. Formeel had die rapportage er al in juni moeten zijn.

De voortgangsrapportage zal door PS worden behandeld. Er kan dan ook geen sprake van zijn dat motie van De Haan, zoals door de griffie was voorgesteld, nu als ‘afgedaan’ wordt beschouwd op basis van een brief die het vorige provinciale bestuur in juni naar PS zond.

In die brief stond dat een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland tussen 10 en 20 miljoen euro ging kosten. Veel meer dan eerder voorzien. Het scherm zou 3,5 kilometer lang worden en 3 meter hoog.

Naar verluidt heeft Rijkswaterstaat inmiddels laten weten dat er langs de A4 geen grond beschikbaar is om het scherm neer te zetten. De rijksoverheid zou ook niet bereid zijn eraan mee te betalen.

Het Recreatiecentrum Vlietland beticht de provincie er ondertussen van eerdere afspraken inzake de aanleg van een aarden wal ter beperking van geluidoverlast van de A4 bij het noordoosten van Vlietland, niet na te komen. Die wal zou 1,5 meter hoog en 725 meter lang worden waarbij het Recreatiecentrum de mogelijkheid kreeg een verdere verhoging te realiseren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter