Mening
U zegt het maar: Liever geen Regenboogpad

De gemeenteraad in Leidschendam-Voorburg heeft het voornemen om een zebrapad in de vorm van een zogenoemd regenboogzebrapad te realiseren in het Damcentrum. Het moet de verbondenheid met de LHBTQI+ gemeenschap zichtbaar maken. Nu is er geen bezwaar tegen om uit te dragen dat men een gelijke positie nastreeft voor alle inwoners. Het is voor mij wel de vraag of dit een verstandige werkwijze is.

De openbare weg vergt in onze drukke samenleving veel van weggebruikers. Er komen vele signalen en impulsen op je af, zeker als je in een auto zit. De achterliggende wetten en regels die we allemaal geacht worden te kennen, moeten we ook nog á la seconde kunnen toepassen. Dat het vele drukke verkeer meestal toch goed wordt afgewikkeld komt mede door de uniforme indeling van het wegennet.

Om die reden moeten we niet de openbare weg niet anders gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is en de inrichting ervan wijzigen om een maatschappelijke visie uit te dragen. Een zebra, bedoeld om kwetsbare voetgangers te beschermen is al helemaal geen geschikte plek.

De openbare ruimte verrommelt en dat geldt zeker voor het Damcentrum. Met de fiets of te voet is het er inmiddels al niet ongevaarlijk meer. De verkeersregels worden er ruim genegeerd. In deze kwa bouw en verkeersopzet onoverzichtelijke omgeving moet je als overheid zeker geen opzettelijke extra verwarring toevoegen.

Juridisch is er ook een knelpunt. Er zijn al meerdere regenboogzebra’s geplaatst in het land en die verschillen allemaal in uiterlijk. Sommige zijn juridisch een zebra, andere niet. U kunt zich voorstellen wat er gebeurt wanneer een voetganger oversteekt in de overtuiging dat de naderende auto moet stoppen en de auto doorrijdt in de overtuiging dat het slechts een zebra van de gemeenteraad is die niet serieus moet worden genomen. En wat nu als de rechter zegt dat bij een betwiste aanrijding met letsel de aansprakelijkheid (mede) berust bij de gemeente?

Het bewustzijn voor risico en gevaar is slecht ontwikkeld in onze samenleving. Keer op keer begaat men domheden waarna men de spreekwoordelijke koe van achteren bekijkt en stelt dat een ramp ons nu eenmaal overkomt, maar een gemeente die ideologie stelt boven veiligheid van de inwoners is niet geloofwaardig.

Als je ideologie wilt uiten, doe het dan wel slim, zodanig dat er geen ergernis en gevaar ontstaat, maar acceptatie. Dat was toch de bedoeling? Ik verzoek de gemeenteraad geen regenboogzebrapad te installeren.

(Paul Baak. Foto  Gouda Roze)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter