Heeft u zonnepanelen op het dak van uw woning? Gefeliciteerd. U bent heel goed bezig. Een mooie opstap in de door de regering voor ogen staande energietransitie. Ook de gemeente Leidschendam-Voorburg omarmt het halen van klimaatdoelstellingen en geeft subsidies op een aantal energie besparende maatregelen. De gemeente L-V is vooral ook heel blij met uw zonnepanelen want heft er m.i.v. 2019 belasting op. Het bezit van de panelen verhoogt de (verkoop) waarde van uw woning, volgens L-V en dus wordt uw WOZ-waarde naar boven bijgesteld! Nu lees ik regelmatig “Het Krantje” (regulier niet-digitaal communicatiekanaal van L-V), maar mogelijk heb ik wat gemist. De enige vermelding zag ik in de “bijsluiter” bij de WOZ-aanslag. (“zonnepanelen maken onderdeel uit van de WOZ-waarde, zie Waarderingskamer.nl”)!!

Zat ineens met een heleboel vragen. Hoezo belasting op zonnepanelen? Wie heeft dit verzonnen? Wat is de grondslag van die nieuwe belasting? Vermelding in taxatierapport wellicht? Hoe weet L-V wie zonnepanelen op het dak of in de tuin heeft of inmiddels in gevelbekleding heeft verwerkt? Hoe wordt dat dan berekend? Wat als je al 12 jaar panelen op het dak hebt die nog maar 30% opleveren? En wat is het dan aandeel in euro’s op de WOZ in 2019? Nooit gecommuniceerd door L&V!. Dan toch maar eens contact gezocht met L&V.

Het is gelukt om in deze in toenemende mate digitaliserende gemeente iemand aan de telefoon te krijgen die bij de “waarde bepaling” van zonnepanelen is betrokken. Hieronder een korte  samenvatting van de terugkoppeling van betreffende L&V ambtenaar.

L-V geeft aan ook niet blij te zijn met deze gang van zaken, maar zegt door de Waarderingskamer verplicht te worden deze heffing te hanteren. L-V zegt aan de ondergrens van de heffing te zitten. Er zijn gemeenten die kennelijk (nog!) meer belasting op panelen leggen. L-V heeft via satelliet beelden  alle(!) panelen in de gemeente opgespoord, het aantal m2 berekend en vermeerdert de waarde van uw woning vervolgens met 1000 euro voor elke 5 m2 aan panelen. Heeft u 9 panelen op het dak, dan is uw woning ca. 3000 euro meer waard, volgens de gemeente. Ik vind deze gang van zaken uitermate inconsequent en onrechtvaardig. De burgers wordt nota bene door de eigen gemeente bestuurders gestraft voor investeringen die de (Rijks) overheid juist stimuleert! In het licht gezien van deze “zonnepaneel tax” zou de consequentie van toekomstige besparende maatregelen weleens heel verstrekkend kunnen zijn!!

Stel u bent in de gelukkige financiële omstandigheden een warmtepomp, inductiekookplaat, groene dakbedekking, driedubbelglas, dak of vloerisolatie aan te schaffen. De thans ingevoerde zonnepaneel-tax doortrekkend, dan wordt daar geheid belasting op geheven door de gemeentelijke overheid. Volgens bovenstaande redenering wordt uw huis dan toch meer waard? Voor een volledige warmtepompunit kom ik bedragen tegen van 30.000 euro en zelfs meer. Het zal mij niet verbazen dat de  gemeente uw woning in de toekomst met hierboven genoemde maatregelen de WOZ-waarde zal  verhogen met vele duizenden euro’s. Leve de energie transitie!! De gemeente geeft  subsidies en heft vervolgens belasting. Voor deze “oudere jongere” is dit niet te rijmen.

Er is inmiddels de nodige weerstand tegen belasting op een beperkt aantal zonnepanelen op particuliere woningen. Er zijn een aantal gemeenten die de WOZ niet verhogen omdat men de uitkomst van de discussie over rechtvaardigheid van deze belasting wil afwachten. L-V heeft niet voor deze weg gekozen. Dit onderwerp zal binnenkort ook  in de 2e kamer aan de orde komen. Ik hoop dat onze  volksvertegenwoordiging in deze tot bezinning komt en met bezinning bedoel ik het afschaffen van belasting op zonnepanelen op  particuliere woningen.

(P.C. Romijn,  Voorburg).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter