Nieuws
Vlietdagen moeten ‘podium’ worden

De gemeente wil Vlietdagen gaan gebruiken als ‘podium’ om beleidsthema’s uit te dragen. Bijvoorbeeld eenzaamheid en langer zelfstandig wonen. Daarbij zouden ook wijkverenigingen, welzijnsorganisatie Woej en S&W betrokken moeten worden.

Volgens de gemeente ‘staat’ Vlietdagen als evenement en is de beeldvorming positief. Het is daarom tijd voor een nieuwe impuls voor het tweedaagse evenement dat in september wordt gehouden. Die impuls ziet de gemeente in het breder trekken van het evenement.

Dat breder trekken wil de gemeente invullen door een verbinding te leggen met andere beleidsvelden. Zo kunnen Vlietdagen gebruikt worden als podium voor (sociale) thema’s en wordt het ‘een echt stadsevenement’.

Vlietdagen startte in 2006. Het is een gemeentelijk evenement. De gemeente is opdrachtgever en stelt ook een budget beschikbaar voor de organisatie (nu 125.000 euro).

Uit een evaluatie van het evenement in 2018, opgesteld in december 2018, blijkt dat ambtenaren, organisator DBaktiviteiten en de ondernemersfondsen Voorburg en Leidschendam tevreden zijn met de gang van zaken.

Alleen de horeca in Voorburg week af van dat beeld. Er kwam weinig van de grond en er was ook niet genoeg animo om samen iets te organiseren. Voor Vlietdagen 2019 werd een nieuwe poging aangekondigd om wel samen iets te doen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter