Nieuws
Drukke jubileumbijeenkomst Mooi Voorburg

De Stichting Mooi Voorburg heeft voor haar donateurs een jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan gehouden. Tijdens de druk bezochte donateursmiddag heeft bestuurslid Joost Heuvelink de historie van Park Vreugd en Rust belicht, waarin de bewoner Groen van Prinsterer een belangrijke rol speelde. Ook heeft hij de toekomstplannen voor het park uiteengezet.

Samen met de gemeente heeft Mooi Voorburg voorstellen gedaan aan de provincie Zuid-Holland, die financieel bijdraagt aan de verbetering van de Zocher-parken in de provincie. Naast de verbetering van het park bereidt Mooi Voorburg samen met de Historische Vereniging Voorburg en Museum Swaensteyn in 2020 een tentoonstelling voor over het park en haar bewoners.

Daarna werd aan donateurs die al 25 jaar Mooi Voorburg steunen, een erkenningsinsigne uitgereikt. Tijdens de bijeenkomst werd ook bekendgemaakt dat huidig bestuurslid Frouwke de Boer per 1 januari 2020 het voorzitterschap overneemt van Kees Verbeek die zijn functie na 10 jaar overdraagt.

Burgemeester Klaas Tigelaar bedankte Kees Verbeek voor zijn jarenlange inzet voor het behoud en de verfraaiing van Voorburg en overhandigde hem namens de gemeente een kunstwerk (uitgevoerd in drie optisch geslepen glasbollen in inox staal gevat en gegraveerd), dat de drie stadskernen symboliseert. (foto’s Ot Douwes)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter