Wethouder Nadine Stemerdink presenteert vandaag haar lokale sportakkoord. Er is dik een jaar aan gewerkt. Met het akkoord, dat ook wordt ondertekend door de gemeente, een aantal lokale sportverenigingen, de gemeente, diverse sportverenigingen, Sport en Welzijn, Woej, de GGD en HMC Antoniushove, moeten sporten en bewegen een vaste plaats krijgen binnen de gemeente.

Het lokale akkoord is een vervolg op het Nationale sportakkoord dat minister Bruno Bruins in de zomer van 2018 met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners afsloot. Hoofddoel: zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Het Nationale akkoord kent zes ambities: inclusief sporten en bewegen; duurzame sportinfrastructuur; vitale sport- en beweegaanbieders; positieve sportcultuur; van jongs af aan vaardig in bewegen; topsport die inspireert. Via het lokale akkoord moeten die ambities bereikt worden in Leidschendam-Voorburg.

,,We hebben vanuit de Visie op sport en bewegen in de gemeente ingezet op het stimuleren van sport en bewegen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, het aanstellen van een beweegcoach voor mensen met een beperking en het instellen van een helpdesk voor verenigingen. Een lokaal sportakkoord sluit hier prima op aan. Een belangrijke opdracht is het inclusief sporten & bewegen verder vorm te geven. Niemand staat in de sport langs de kant”, aldus Stemerdink.

Het lokale sportakkoord is vorm gegeven door een zogenoemde sportformateur René van den Burg. Hij werd betaald door de rijksoverheid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter