Nieuws
Provincie zet in op zonenergie

Het provinciaal bestuur zet bij de energie-transitie naast energiebesparing inclusief gebruik van restwarmte, vol in op zonenergie voor het opwekken van duurzame stroom. Het gaat dan om zonnepanelen op daken, gevels, restruimten, bedrijfsterreinen en bedrijfspanden. Dat heeft gedeputeerde Berend Potjer Provinciale Staten laten weten.

‘In het Coalitieakkoord is aangegeven dat de provincie Zuid-Holland gaat voor schone energie voor iedereen. Dat is de ambitie van het college, waar samen met alle partners in het energieveld aan gewerkt gaat worden. Voor onze provincie is dat een grote opgave: we hebben een dichtbevolkt gebied met veel inwoners, mobiliteit en een industrie met een grote energievraag en schaarse open ruimte’, aldus Potjer.

Windenergie heeft de laatste voorkeur, stelt Potjer. ‘Dat heeft te maken met onze ambities om waardevolle landschappen te beschermen. Zuid-Holland is een drukbevolkte provincie met weinig open ruimte’.

Daarnaast is er nationaal al in 26 van de benodigde 35 Terawattuur (twh, 1000 miljard wattuur) stroom voorzien als het gaat om plannen voor het opwekken van elektriciteit op land. ‘Daarmee resteert een overzichtelijke opgave van 9 twh voor het hele land. Op basis van de eerste berekeningen is voor Zuid-Holland de verwachting dat met stevige inzet op zonnepanelen op bestaande en nieuwe daken en op restruimten een aanzienlijk deel van de gevraagde duurzame elektriciteitsopwekking kan worden gerealiseerd’, stelt Potjer.

Provinciale Staten praten vandaag over de energie-transitie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter