Nieuws
PvdA maakt zich zorgen over huishoudelijke hulp

De PvdA maakt zich zorgen over de huishoudelijke hulp nu Florence/Florein geen nieuwe klanten voor die hulp meer aanneemt. Het gemeenteraadslid Sangita Paltansing zet vraagtekens bij de verzekering van wethouder Juliette Bouw dat ‘andere aanbieders’ de betrokkenen wel zullen helpen.

‘Welke aanbieders zijn dit? Voorziet het college van B&W bij deze aanbieders niet soortgelijke problemen? Zo ja, hoe is het college voornemens deze op de korte termijn te ondervangen en de inwoners die dit nodig hebben de uren huishoudelijke hulp te bieden, zonder op hun uren te korten’, zo wil het raadslid weten.

‘Het baart de Partij van de Arbeid zorgen dat zo vlak voor de feestdagen en vlak voor de start van een nieuw zorgjaar een dergelijk bericht naar buiten komt. Kan het college van B&W de gemeenteraad informeren over welke maatregelen er nu worden genomen om huishoudelijke hulp te kunnen garanderen aan onze inwoners die hier recht op hebben?’

Een complicerende factor is het feit dat er een abonnementstarief huishoudelijke hulp is ingevoerd waardoor het aantal mensen dat gebruik van de hulp maakt, stijgt. ‘Heeft de gemeente hierover afspraken met de thuiszorgorganisaties gemaakt op welke wijze zij hier op gaan inspelen’, vraagt Paltansing.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter