Nieuws
Tijdelijke verbinding autoverkeer Stompwijk

Er is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe autobrug aan de Meerlaan in Stompwijk. Om de nieuwe autobrug te kunnen realiseren moet een deel van de Meerlaan tijdelijk worden afgesloten. Daarom is tussen de Meerlaan en de Ondermeerweg- Bovenmeerweg een verbinding voor het autoverkeer aangebracht om de verkeershinder te beperken. De verbinding is aan weerszijden van de bestaande brug aangebracht en neemt gedurende de bouw van de nieuwe autobrug de functie van de Meerlaan over.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter