Nieuws
D66 ontevreden over uitvoering moties

D66-fractieleider in de gemeenteraad Jacco van Maldegem is ontevreden over de wijze waarop B&W twee door de gemeenteraad aangenomen moties van zijn partij, uitvoert. Het gaat over een voorstel om een openbaar register in te richten over alle instanties die subsidie van de gemeente krijgen, en over het opnemen van beleidsdoelen in de meerjarenbegroting.

Het voorstel om tot een openbaar subsidieregister te komen stamt uit november 2018. De wens concrete beleidsdoelen op te nemen in de begroting werd voor de zomervakantie geuit door de gemeenteraad. Van Maldegem heeft over beide zaken nu vragen gesteld aan B&W.

Hij constateert onder andere dat het subsidieregister er nog steeds niet is. Bovendien heeft hij de angst dat B&W alleen de subsidies die via zogenoemde subsidietafels worden verdeeld, uitgebreid wil toelichten. Andere subsidies zouden alleen op een subsidielijst verschijnen: bedrag en instantie die het ontvangt.

‘Waar kunnen inwoners informatie vinden over onder andere de doelstelling en uitgevoerde en geplande evaluaties van de subsidies die niet via de subsidietafels worden verstrekt? Klopt het dat informatie over subsidies op verschillende manieren in de gemeentelijke stukken gedocumenteerd zullen worden?’

Inzake de beleidsdoelen stelt Van Maldegem dat er sprake moet zijn van meetbare doelstellingen per speerpunt, of een uitleg van de onmogelijkheid om meetbare doelen te definiëren. Hij noemt vervolgens negentien speerpunten uit de meerjarenbegroting waar dat volgens hem niet gebeurd is: geen beleidsdoel en geen uitleg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter