Nieuws
Extra kosten en spoedappèl

Tien gemeenten in de regio, waaronder Leidschendam-Voorburg, voorzien extra kosten door een recente uitspraak van de Haagse rechtbank over de tarieven in de jeugdzorg. De gemeenten hebben mede daarom besloten tegen de uitspraak in beroep te gaan middels een spoedappèl.

Dat blijkt uit een bericht van verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw aan de gemeenteraad. De gemeenten wilden een nieuw tariefsysteem invoeren waarbij niet meer afgerekend werd naar mate van het aantal behandelingen, maar op basis van resultaat.

Een groot aantal organisaties die jeugdhulp aanbieden spanden daar onder leiding van Jeugdformaat, een kort geding tegen aan. Dat wonnen zij. Volgens de rechter moesten de gemeenten en de aanbieders een bemiddelaar aanstellen om opnieuw te gaan praten over de tarieven.

‘De door de gemeenten voorgestelde tarieven zouden kunnen bijdragen aan kostenbeheersing in het jeugdhulpstelsel’, aldus Bouw. ‘Door het vonnis kunnen de mogelijkheden voor gemeenten tot kostenbeheersing en het terugdringen van de tekorten mogelijk worden beperkt. Dit ondanks de extra middelen die het Kabinet bij haar laatste begroting heeft toegezegd. Deze zijn bij lange na niet voldoende om de acute problemen van gemeenten en jeugdhulpaanbieders op tal van plekken in het land en ook in Haaglanden op te lossen’.

‘De inhoud van het vonnis kwam voor de gemeenten onverwacht, is ook op onderdelen moeilijk te begrijpen én in de optiek van gemeenten op onderdelen onjuist. Daarom zullen de gemeenten een spoedàppel instellen. Onze inzet is dat het spoedappèl bijdraagt aan de – voor zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders – noodzakelijke en heldere gezamenlijke uitgangspunten’.

Een delegatie van wethouders jeugd uit de regio, heeft naar aanleiding van het vonnis de eerste contacten met de betrokken jeugdhulpaanbieders gehad. Ook zal er vanuit de gemeenten contact worden gelegd met de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om de betreffende situatie te bespreken, laat Bouw weten.

‘Als eerste stap zullen de gemeenten samen met de jeugdhulpaanbieders zorgen dat de zorgcontinuïteit voor jeugdigen en gezinnen per 1 januari is gewaarborgd. Het doel is dat lopende jeugdhulptrajecten en nieuwe aanvragen zonder belemmering kunnen worden uitgevoerd en ingediend’.

De gemeenten willen met ingang van 2021 de nieuwe contracten met afrekening naar resultaat, laten ingaan. ‘In overleg met de jeugdhulpaanbieders zullen de gemeenten nog nader uitwerken of de resultaten van de bemiddeling verkorting van de periode mogelijk maakt’.

‘Het spreekt voor zich dat de gemeenten de gang van zaken betreuren omdat het risico op vertraging van de invoering van de resultaatgerichte werkwijze is toegenomen. In de visie van de gemeenten is dit zeker niet in het belang van de jeugdigen en gezinnen, maar ook niet in dat van jeugdhulpaanbieders en gemeenten. De gemeenten blijven er naar streven om de gewenste transformatie van de jeugdhulp, samen met de jeugdhulpaanbieders, te realiseren’, concludeert de wethouder.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter