Nieuws
GBLV in actie tegen lastenverhoging

Onder het motto ‘Ik ben geen melkkoe’ is oppositiepartij GBLV een actie begonnen tegen het financieel beleid van B&W in het algemeen en het verhogen van de rioolbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting met ingang van 2020 in het bijzonder. Volgens GBLV dienen die lastenverhogingen alleen ter dekking van de financiële gaten in de begroting. ‘Het college van B&W heeft de gemeentefinanciën niet op orde’, meent GBLV. ‘Wij zijn wèl voor degenen financieel beleid zonder oneigenlijke afwenteling van begrotingstekorten’. De partij heeft een poster verspreid en verzoekt inwoners die achter hun raam op te hangen. De lastenverhogingen maken onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2020-2023 die de gemeenteraad binnenkort behandelt. De gemeente schrijft rode cijfers. Pas in 2022 of 2023 zijn die tekorten weggewerkt. Met ingang van 2020 stijgen de woonlasten voor alleenstaande inwoners met dik 50 euro, meerpersoonshuishoudens zijn 55 euro extra kwijt. Daarbij gaat het niet alleen over de door GBLV aangehaalde  lastenverhogingen maar ook om een stijging van de onroerendzaakbelasting (OZB).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter