Nieuws
Impuls voor Vlietzoom bepleit

Het cultureel erfgoed, groen, water, recreatie, sport, wonen, werken, zorg en onderwijs moeten in samenhang ontwikkeld worden binnen de Vlietzoom, het gebied tussen de A4, Rijswijk, Vliet en Zeeheldenbuurt in Leidschendam-Voorburg.

Dat bepleit de Vlietzoom Alliantie die zich druk maakt over de toekomst van het gebied dat formeel van Den Haag is. Die stad wil er een tweede bedrijfsterrein vestigen en denkt ook aan woningbouw.

In het gebied wordt al gewoond, met name in Park Leeuwenbergh, deel van Leidschendam-Voorburg. Er zit ook een een bedrijfsterrein (Westvlietweg) waar meer dan 300 ondernemingen gevestigd zijn.

De Alliante stelt dat de politiek meer aandacht aan de Vlietzoom moet geven, ook al omdat er drie zogenoemde ‘erfgoedlijnen’ samen komen: de Limes (grens Romeinse rijk), trekvaarten en landgoederenzone.

Den Haag en Leidschendam-Voorburg moeten samen het cultureel erfgoed gaan promoten. Den Haag zou het project Romeinen aan de Vliet ook moeten gaan ondersteunen.

De Westvlietweg en de J. Thijssenweg zouden zodanig heringericht moeten worden dat de buitenplaatsen er baat van hebben. In de Vlietzoom moeten meer wandel- en fietspaden komen. Het Molenvlietpark bij Drievliet zou integraal onderdeel van de Vlietzoom moeten worden.

Bij Drievliet moet een markant knooppunt van fietspaden komen. Het recreatief gebruik van de Vliet moet middels rondvaarten en meer steigers een impuls krijgen. Een speciaal kunstwerk moet de archeologie in de Vlietzoom onder de aandacht brengen.

De bedrijven hebben zich verenigd in de Vereniging bedrijvenbelang Westvlietweg. Men wil de omgeving van het bedrijfsterrein aantrekkelijker gaan maken doch tegelijk investeren in de bereikbaarheid.

De veertien sportverenigingen in de Vlietzoom willen zichzelf sterker positioneren en promoten. De verenigingen hebben in totaal 7000 tot 7500 leden. Probleem: de grond waarop ze actief zijn ligt in Den Haag maar is eigendom van Leidschendam-Voorburg.

Het gebied kent een aantal zorg- en onderwijsinstellingen. Daarnaast is er een rijke variatie aan flora en fauna die beschermd dient te worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter