Nieuws
GroenLinks: Waar was wethouder Bouw?

GroenLinks-fractieleider in de gemeenteraad, Jeroen van Rossum, wil weten waarom verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw op maandag 28 oktober niet bij een debat was over jeugdhulp. Dat vond plaats in een commissie van de gemeenteraad.

Ter tafel lag een zeer kritische brief van ombudsman Peter Heskes. Mevrouw Annemiek van Veen sprak er heel indringend over het falen van de gemeentelijke hulp voor haar autistische zoon die ook zelfmoordneigingen heeft. Vlietnieuws heeft daarover bericht.

‘Waarom besloot wethouder Bouw niet aanwezig te zijn bij de commissiebehandeling van de brief van de ombudsman’, zo wil Van Rossum weten. ‘Is de wethouder het eens met GroenLinks dat het achteraf gezien verstandig was geweest dat zij ook aanwezig was geweest’.

‘De inspreker vertelde ons een schrijnend verhaal, waarin zij onder verantwoordelijkheid van onze gemeente van het kastje naar de muur gestuurd werd. Ziet de wethouder dit verhaal als een incident, of kan dit verhaal zomaar een pittig knelpunt in ons sociaal domein aan het licht brengen? Heeft de wethouder cijfers paraat over dit soort escalaties’.

‘De inspreker gaf aan de wethouder in gebreke te hebben gesteld, maar geen reactie te hebben gehad van de wethouder. Is daar inmiddels een reactie op geweest? Heeft de wethouder persoonlijk contact gehad met de inspreker naar aanleiding van de commissievergadering? Is de wethouder het eens met GroenLinks dat in dergelijke zware gevallen het opportuun is om het contact niet aan de ambtenaren over te laten, maar zelf contact op te nemen’.

Van Rossum wil ook dat Juliette Bouw persoonlijk in de gemeenteraad of een commissievergadering verantwoording komt afleggen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter