Activiteiten
Bibliotheek zoekt voorlezers

Voorlezen is van groot belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom heeft de bibliotheek ‘Voorlezen op maat’ opgezet om het voorlezen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen te stimuleren. Jaap van Buren van de bibliotheek: ,,Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor ‘Voorlezen op maat’. Lijkt het u leuk om af en toe voor te lezen op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisschool in Leidschendam, Rijswijk of Voorburg? Neem dan contact op met Ingrid Naaktgeboren van de bibliotheek.” Dat kan telefonisch via 070 – 240 0 250 (dinsdag en vrijdag) of via inaaktgeboren@bibliotheekaandevliet.nl

Al meer dan 10 jaar zijn vrijwilligers in Leidschendam-Voorburg actief om voor te lezen aan groepen kinderen van verschillende leeftijden. Het doel van ‘Voorlezen op maat’ is door middel van voorlezen het plezier in lezen op latere leeftijd te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die regelmatig worden voorgelezen een grotere kans hebben om later zelf goede lezers te worden. In de informatiemaatschappij van tegenwoordig is goed kunnen lezen van groot belang om mee te kunnen komen. De prestaties van kinderen gaan omhoog als ze vaak lezen. Als kinderen plezier in lezen hebben, zullen ze vanzelf méér gaan lezen.

Naast het stimuleren van plezier in lezen, wordt door veel voor te lezen de taalontwikkeling van jonge kinderen bevorderd. Voor een goede taalontwikkeling is het nodig dat jonge kinderen veel taal horen. Een zwakke talige omgeving thuis, resulteert in een achterstand bij de start op school en die achterstand is later bijna niet meer in te halen. Boeken zijn een middel bij uitstek om meer taal in het leven van kinderen te brengen.

Soms ontbreekt de tijd om regelmatig voor te lezen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. De vrijwilligers van ‘Voorlezen op maat’ zorgen voor regelmaat bij het voorlezen in de groep. De vrijwilliger wordt gekoppeld aan een vaste instelling, afhankelijk van de voorkeur van de vrijwilliger: voorlezen voor peuters of voor kleuters en locatie. Op een vast tijdstip komt de vrijwilliger – wekelijks of tweewekelijks – voorlezen in de groep. De kinderen kijken zo uit naar het voorleesmoment en ontwikkelen een band met de voorlezer.

De bibliotheek coördineert het project en zorgt voor begeleiding van de vrijwilligers. Ieder jaar is er een ontmoetingsdag en de bibliotheek zorgt voor deskundigheidsbevordering. De bibliotheek geeft ook tips bij het uitzoeken van goede voorleesboeken. Boeken, vertelplaten en eventueel ondersteunende knuffels kunnen in de bibliotheek geleend worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter