Nieuws
Drie ‘winnaars’ bij subsidieverdeling

Sport en Welzijn, welzijnsorganisatie Woej en de Bibliotheek aan de Vliet zijn de grote ‘winnaars’ bij de verdeling van gemeentelijke subsidies voor 2020. Die verdeling gebeurde voor het eerst via zogenoemde ‘subsidietafels’ waarbij partijen per thema samen tot voorstellen moesten komen op grond waarvan het geld werd verdeeld.

Er waren zes subsidietafels waarbij in totaal 11,8 miljoen euro in het geding was. Voor 3,85 miljoen euro had de gemeente de besteding al vastgelegd. De zes thema’s waren: basisvaardigheden en talentontwikkeling (2,52 miljoen euro); financiële zelfredzaamheid (0,9 miljoen euro); opgroeien en opvoeden (3,6 miljoen euro); ruimte voor verschillen (67.000 euro); sociale cohesie (1,58 miljoen euro) en zelfredzame inwoner (3,08 miljoen euro).

Sport en Welzijn haalde als enige instantie bij alle zes thema’s geld binnen. Woej en de bibliotheek deden dat op vier terreinen. Kwadraad (maatschappelijk werk) scoorde op drie terreinen, Indigo (mentale ondersteuning) en MEE (steun mensen met beperking) elk op twee thema’s. Nog eens 31 organisaties en instellingen kregen bij één thema subsidie los.

De betrokken instanties legden per thema een uitvoeringsplan op tafel. De dikte daarvan liep uiteen van 102 tot 7 pagina’s.

Verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendal is tevreden. Hij sprak van ‘een heel mooi resultaat’. ,,Niet meer elke organisatie voor zichzelf, maar juist met elkaar de maatschappelijke vragen oppakken. Vrijwel alle subsidietafels zijn er uitgekomen, een resultaat om trots op te zijn. We kunnen hierdoor voorzieningen bieden die nog beter aansluiten bij onze inwoners.’’

,,Met dit resultaat wordt duidelijk welke meerwaarde samenwerking heeft. Complimenten voor onze maatschappelijke partners die veel tijd, energie en denkkracht hebben gestoken in deze nieuwe werkwijze. Wat niet wegneemt dat er nog kinderziektes te overwinnen zijn. En soms lastige keuzes gemaakt moesten worden. Het is ook een gezamenlijk leerproces, waarin we samen de werkwijze voortdurend verbeteren en verfijnen.’’

Op verzoek van de gemeenteraad is de cultuursector buiten de subsidietafels gebleven. Buiten de subsidietafels om geeft de gemeente bovendien ook nog subsidies voor activiteiten die niet onder de thema’s vallen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter