Nieuws
CO2-emissie gemeente: snelwegen boosdoener

Van alle broeikasgas (CO2) dat het verkeer binnen de gemeente uitstoot is 57 procent afkomstig van de snelwegen A4 en A12. Lokaal verkeer zorgt voor 37 procent, werktuigen zes procent.

Dat is gebleken uit een onderzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het 57 procents aandeel van de snelwegen wordt binnen de Metropoolregio alleen overtroffen door Ridderkerk en Barendrecht. Den Haag scoort 32 procent, Zoetermeer 40 procent, Rijswijk 35 procent.

MRDH achterhaalde ook dat van alle kilometers die voertuigen binnen Leidschendam-Voorburg afleggen (2,6 miljoen per jaar), 79 procent doorgaand verkeer betreft. Dat wil zeggen auto’s die alleen door de gemeente rijden.

Negentien procent van de afgelegde kilometers komt door voertuigen die van buiten de gemeente in rijden, bij twee procent gaat het om auto’s die zich alleen binnen de gemeentegrenzen bewegen.

Een reductie van de CO2-emissie in de gemeente zal volgens de MRDH berekeningen voor 65 procent moeten komen van het verkeer op de snelwegen.

De MRDH wil de CO2-emissie in 2025 met dertig procent verlaagd hebben ten opzichte van 2016. Naast investeringen in het openbaar vervoer wil de MRDH zo’n 30.000 zonnepanelen installeren op stations en remises in het openbaar vervoer. Bussen mogen in 2030 geen CO2 meer uitstoten (zero-emissie).

MRDH roept gemeenten op er voor te zorgen dat de zero-emissie in 2030 geldt voor het doelgroepenvervoer, groenonderhoud alsmede bij bestratings- en rioleringswerken. In 2025 moet de zero-emissie er al zijn voor het gemeentelijke wagenpark en het zakelijke verkeer. Voor ambtenaren moet een mobiliteitsplan gemaakt worden zodat hun CO2-emissie in 2021 al met dertig procent is gedaald.

B&W in Leidschendam-Voorburg willen de CO2-emissies terugdringen door in te zetten op zonnepanelen, meer fietsgebruik en samenwerking met het bedrijfsleven. (foto ANWB)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter