Nieuws
Ouderensoos moet weg om te bezuinigen

B&W hebben welzijnsorganisatie Woej opgedragen met de ouderensoos te stoppen, om te kunnen bezuinigen. De soos werd tien keer per maand gehouden in wijkcentrum De Plint. Het samen zijn van de ouderen werd gekoppeld aan een lunch.

De elf organisaties die om tafel zaten om de subsidie ‘zelfredzame inwoners’ te verdelen, kwamen er niet uit. Tegenover de beschikbare 3,1 miljoen euro subsidie in 2020 legden zij plannen ten bedrage van 4 miljoen euro op tafel.

Nadat de elf de plannen zelf nog eens kritisch hadden bekeken bleef er een financieel gat over van 353.804 euro. Dat kon alleen gedicht worden door activiteiten in 2020 te schrappen dan wel te beperken. Keuzes daarin hebben de elf organisaties aan B&W over gelaten.

‘Voor de tafel Zelfredzame inwoners heeft het college van B&W op basis van het ingediende uitvoeringsplan zelf een verdeling gemaakt van de beschikbare subsidiemiddelen’, aldus wethouder Jan-Willem Rouwendal. ‘Daarbij heeft het college zoveel mogelijk de door partijen gemaakte keuzes gevolgd, In bepaalde gevallen is een afwijkende keus gemaakt’.

Behalve de ingreep bij de ouderensoos heeft Rouwendal gekort bij het tarief voor cliëntondersteuning ouderen dat Woej mag rekenen; gesneden in budget voor cliëntondersteuning maatschappelijk werk van Kwadraad en een verlaging van de steun voor een ontmoetingscentrum dementie in de Plint.

Geld voor het bevorderen van maatschappelijke participatie wordt vooralsnog niet toegekend. De bijdrage voor inloop bij de geestelijke gezondheidszorg wordt verlaagd net als het geld voor de buurtambassade.

De groepsactiviteiten van de stichting Vrije Tijd en Vorming (VTV) worden stopgezet. Mensen die er gebruik van maken kunnen bij bestaande verenigingen terecht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter