Nieuws
Ruzie binnen lokale CDA; voorzitter stapt op

De voorzitter van de lokale afdeling van het CDA, Aat Kranenburg, is opgestapt. Aanleiding vormt het feit dat CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad, Gijs Dupont, het vertrouwen in het lokale bestuur als geheel en de voorzitter in het bijzonder, heeft opgezegd.

Aat Kranenburg heeft de CDA-leden per brief geïnformeerd. Kranenburg spreekt over ‘een conflict’. De manier waarop Gijs Dupont het vertrouwen in het lokale bestuur opzegde bestempelt Kranenburg als ‘respectloos’ en ‘haaks op normale omgangsvormen’.

Er zijn door twee bestuursleden indringende gesprekken met Dupont gevoerd, aldus de vertrokken voorzitter, maar dat had geen resultaat. Daarna werd het provinciale CDA-bestuur om bemiddeling gevraagd. Die bemiddeling moet nog starten.

Volgens Kranenburg was een verdere samenwerking zonder vertrouwen en respect geen perspectief. Omdat vertrouwen niet afdwingbaar is zag hij verder geen mogelijkheid meer voor een samen verder functioneren dat effectief zou zijn voor het CDA en hem zelf.

Kranenburg trad in mei aan als voorzitter. Hij schrijft de huidige situatie destijds absoluut niet te hebben verwacht. Indirect beticht hij Dupont van onbetrouwbaarheid. Medio juli werd bekend dat CDA-fractieleider Fred Duijn opstapte en Gijs Dupont hem opvolgde.

Desgevraagd wilde Gijs Dupont geen commentaar op de kwestie geven. Dat deden wel bestuurslid Dolf Bruins en fractielid Stijn Strous. Zij betreuren de stap van de voorzitter. Volgens hen ging het conflict over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen bestuur en fractie.

Later deze maand gaan bestuur en fractie om tafel zitten om de verschillen te overbruggen. Bruins en Strous vertrouwen erop dat dat lukt. Het lokale CDA houdt op 27 november een algemene ledenvergadering. Dan zal nadere tekst en uitleg worden gegeven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter