Nieuws
Tekort begroting gemeente gehalveerd

Vertoonde de gemeentelijke begroting vorig jaar nog een tekort van 19 miljoen euro in de komende vier jaar, nu staat het tekort op 9,5 miljoen euro. Dat is nog steeds fors maar er is ‘goede moed’ dat de gemeente weer zwarte cijfers gaat schrijven.

Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) gezegd in de gemeenteraad die de meerjarenbegroting 2020-2023 behandelde. Dat het tekort gehalveerd is schreef de bestuurder toe aan ‘externe factoren’ en de bezuinigingen die B&W zelf doorvoerden.

Rouwendal zei zich niet rijk te willen rekenen. Hij noemde de uitkeringen van het rijk aan de gemeente ‘instabiel’ en wees op tegenvallers bij het sociaal werkbedrijf DSW, de jeugdzorg en dividend van netwerkbeheerder Stedin.

Er is dan ook nog geen mogelijkheid geld te gaan uitgeven, aldus Rouwendal. ,,We hebben de slag nog maar half gewonnen.’’ Hij gaf aan begin 2020 bij het bepalen van het financiële kader voor de begroting 2021 een nieuwe afweging te willen maken.

Een groep gemeenteraadsleden gaat op voorstel van de VVD werken aan een nieuw begrotingsbeleid (een financiële strategie) waarbij de gemeente een reserve aanlegt waaruit tegenvallers op te vangen zijn zonder extra bezuinigingen of lastenverhogingen. Tegen waren GBLV en GroenLinks.

Een voorstel van D66 en GroenLinks om de helft de gelden die Rouwendal komend jaar verwacht binnen te krijgen uit verkoop aandelen energiebedrijf Eneco (80 miljoen euro), te bestemmen voor duurzaamheidsmaatregelen, haalde het niet. Voor waren alleen die twee partijen.

Rouwendal moet echter begin volgend jaar wel met een voorstel komen om tenminste een deel van het Enecogeld in een fonds te stoppen van waaruit de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare wordt bekostigd. Dit voorstel van CDA en PvdA kreeg steun van alle fracties behalve GBLV en D66.

Voorstellen om de verhoging van de hondenbelasting per 1 januari te schrappen (GBLV), te halveren (CDA) of de belasting helemaal af te schaffen (GBLV) haalden het allemaal niet.

De halvering van de voorgenomen verhoging van de hondenbelasting sneuvelde door toedoen van Delroy Blokland (PvdA, coalitiepartij). Die stemde tegen omdat de mindere inkomsten die de gemeente daardoor zou hebben, werd opgevangen door te snijden in de financiële steun voor school zwemmen. (foto PvdA)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter