Mening
Blog: De grote jongens

Begin dit jaar maakte de gemeente bekend dat de subsidies voortaan anders werden verdeeld. Niet de gemeente ging meer over elke aanvraag beslissen, dat moesten de betrokken organisaties voortaan zelf gaan doen.

Ze moesten daarom per ‘thema’ om tafel gaan zitten – subsidietafel genoemd – en het geld dat de gemeente voor dat thema uittrok via activiteiten invullen en verdelen.

De introductie liep helemaal fout. De ambtenaren, die al een jaar achter de schermen aan het systeem hadden gewerkt, gingen ervan uit dat de betrokkenen het allemaal wel begrepen. Niet dus. Een voorlichtingsbijeenkomst liep uit de hand en moest later overgedaan worden.

In de gemeenteraad was er ook kritiek. Met name op het feit dat het verdelen van de gelden enorm veel overleg vergde van de betrokken organisaties en instanties. Professionele grote clubs konden daar wellicht nog wel tijd en mankracht voor vinden, de kleinere en nieuwelingen zeker niet.

Zijdens B&W kwam het geruststellende bericht dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. Iedereen kon meepraten. Daar zorgden de voorzitters en ambtelijke begeleiders van de subsidietafels wel voor.

Inmiddels is het proces afgerond voor 2020. En wat blijkt: het zijn de grote professionele organisaties die er met het meeste geld van door gaan. Sport en Welzijn (SenW), Woej (dat zelfs de directeur wegstuurde om een betere onderhandelingspositie te krijgen middels diens opvolger), de Bibliotheek, Kwadraad, Indigo en MEE.

Wie de pakken papier ziet die de subsidietafels als ‘uitvoeringsplannen’ hebben gepresenteerd – tot 120 pagina’s dik, vol jargon – begrijpt dat de kleintjes en de nieuwelingen geen schijn van kans hadden en hebben.

De gemeente wast de handen in onschuld. Op het Raadhuis werd immers niet gekozen (tenzij men er niet uitkomt, dan beslissen de ambtenaren en B&W ineens wél), dat deden de partijen onderling. Dus voor kritiek moet men daar zijn. Bovendien is het ‘een leerproces’ waarbinnen ruimte is voor verbetering.

Alsof daardoor de machtspositie van de groten aangetast zou worden. Die wordt eerder nog sterker nu SenW en Woej eraan werken activiteiten en gebouwen samen te gaan organiseren en gebruiken. Nog even en ze fuseren.

En dan te bedenken dat de cultuurhoek ook in het circus mee had moeten doen ware het niet dat de gemeenteraad daar een stokje voor stak. Tenminste wat 2020 betreft.

Voor het overige zijn er ook nog organisaties en instellingen die niet onder een ‘thema’ te scharen zijn. Die krijgen nog wel rechtstreeks financiële steun van de gemeente. Gelukkig maar, al is het een druppel op een gloeiende plaat. Nog even en ook zij worden aan een tafel gezet. Want de gemeente wil van de verantwoordelijkheid af.

Soms vraag je je af wat ze daar op het Raadhuis eigenlijk nog wél doen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter