Nieuws
Dumpen grof vuil neemt toe

In september is er 230 keer illegaal grof vuil in de gemeente gedumpt. Dat is het hoogste cijfer dit jaar, op maart na. Toen ging het om 244 illegale dumpingen. Dat blijkt uit cijfers die wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad heeft verstrekt.

‘Avalex, en de deelnemende gemeenten (waaronder Leidschendam-Voorburg, red.), kijken nadrukkelijk naar oplossingsrichtingen die in andere gemeenten worden uitgeprobeerd’, aldus Van Eekelen, zonder aan te geven waar het dan om gaat.

Nieuwe maatregelen tegen illegale dumpingen kondigt de wethouder niet aan. Wel stelt zij dat het stoppen met het zogenoemde Clean Team per 1 juli niet geleid heeft tot een toename van illegale dumpingen. Het Clean Team richtte zich op zogenoemde ‘afvalhotspots’.

Ook het sluiten van het afvalstation aan de Nieuwe Havenstraat zou er niets mee te maken hebben, al constateert Avalex wel dat het bezoek van inwoners van Leidschendam-Voorburg aan andere afvalstations van het bedrijf 30 procent lager ligt dan verwacht.

‘Avalex heeft geen verklaring voor de daling, het aantal illegale dumpingen is niet dusdanig gestegen dat het een afname van het aantal bezoekers aan de milieustraat verklaart’, meldt de wethouder.

Een vaste dag per maand invoeren waarop grofvuil wordt opgehaald zien de wethouder en Avalex niet zitten. Dat betekent extra ritten, mogelijk met meerdere wagens omdat onbekend is hoeveel vuil er ligt, en het vergroot de wachttijd voor mensen die de vijf dagen waar binnen grof vuil na melding nu gratis wordt opgehaald, al te lang vinden.

Het aantal ritten van Avalex voor ophalen van grof vuil ligt nu op circa 20 per maand. Er worden per rit zo’n 60 adressen aangedaan.

Er komt wel een campagne om mensen erop te wijzen dat kleine elektrische apparaten ingeleverd kunnen worden bij stadstuin Rusthout en kinderboerderij Essesteijn; frituurvet bij kinderboerderij Essesteijn; batterijen en lampen in veel winkels; het feit dat veel winkels bij aankoop van een apparaat of bijvoorbeeld matras het oude exemplaar innemen.

Daarnaast wordt gedacht aan het invoeren van speciale routes die Avalex rijdt in de wijken Prinsenhof en De Heuvel, inclusief vaste inzameldagen en het aanpakken van inwoners die het afval op de verkeerde dagen aanbieden door de woningcorporaties. Die zouden ook maatregelen tegen de betrokkenen kunnen treffen aangezien er een relatie verhuurder-huurder met hen bestaat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter