Mening
Blog: VVD

De VVD is de grootste partij in de coalitie. Een bondgenootschap met CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. Al vanaf de start is het kwartet bezig met bezuinigen, lasten verhogen en potverteren (de gemeentelijke reserves opgebruiken). Dit in tegenstelling tot de prachtige volzinnen in de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 waarin de kiezers de meest fraaie toekomstplaatjes werden gepresenteerd, inclusief lagere lasten.

Nu komen er in maart 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen aan. Dat lijkt nog ver weg maar voor de liberalen is het kennelijk aanleiding nu al de koers te gaan verleggen. De VVD wil af van de bezuinigingen en de lastenverhogingen. Daar wil de partij straks door de kiezers niet aan herinnerd worden. Ook niet aan het plunderen van de gemeentelijke reserves hetgeen de VVD de vorige coalitie, waar men geen deel van uitmaakte, juist verweet.

De liberalen hebben nu iets bedacht. Binnen de gemeentefinanciën moet een reserve aangelegd worden. Die moet gebruikt gaan worden om bezuinigingen en lastenverhogingen in de toekomst te voorkomen als de wind weer even uit de verkeerde hoek komt. Het geld voor de reserve moet gehaald worden uit de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco. Dat levert volgens eerste schattingen 80 miljoen euro op. Daarvan moet een deel – welk bedrag zegt de VVD niet – opzij gezet worden om vervelende maatregelen niet te hoeven nemen.

De VVD heeft zelfs een mooie naam bedacht voor hun idee: ‘trendmatig begrotingsbeleid’. Klinkt geleerd maar betekent feitelijk niets anders dan: onze mooie plannen mogen niet wegbezuinigd worden. Maar er is nog iets. Het Eneco-geld is éénmalig. Dat wil zeggen dat het aanleggen van een reserve daaruit ook éénmalig is. Als die pot op is, is het gedaan met het ‘trendmatige begrotingsbeleid’. Maar ja, dan hebben de liberalen wel hun mooie plannen gerealiseerd. Laat de verkiezingen maar komen!

Met een solide financieel beleid heeft het allemaal weinig van doen. Solide zou zijn de tering naar de nering zetten. Dus, niet meer uitgeven dan je hebt. Maar dat doet pijn bij de ambities van de coalitiepartijen en bij de inwoners. En dat willen de dames en heren politici ter meerdere eer en glorie van zichzelf niet.

Dat er nogal wat steekjes los zitten aan het plan beseft men zich bij de VVD kennelijk ook wel. Een werkgroep van gemeenteraadsleden uit alle fracties moet de idee nu verder maar oppakken en bespreken. Wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) vond het plan kennelijk ook niet zo interessant dat hij er serieus op wilde ingaan. ,,Dat is een zaak van de gemeenteraad zelf’’, reageerde hij afgemeten tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting 2020-2023, deze week in de gemeenteraad.

De bestuurder had kennelijk geen zin om zich voor de p.r.-kar van de VVD te laten spannen. Het is te hopen dat andere gemeenteraadsleden eenzelfde houding aannemen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter