Nieuws
Meer restafval, extra kosten

Inwoners van Leidschendam-Voorburg produceren dit jaar vier procent meer restafval. Dat heeft Avalex laten weten. De hogere kosten die zo voor verwerking ontstaan zullen ten laste worden gebracht van de gemeente.

Dat staat in een brief die wethouder Astrid van Eekelen aan de gemeenteraad heeft gezonden. De gemeente verwerkt de extra kosten in de afvalstoffenheffing die burgers moeten betalen.

De hoeveelheid restafval zou door scheiding juist moeten dalen. In 2022 moet elke inwoner nog maar 100 kilo restafval per jaar voortbrengen. In Leidschendam-Voorburg is dat nu nog zo’n 200 kilo.

Er is nog meer slecht nieuws. In de gemeente wordt wel meer plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) ingezameld, maar er wordt ook steeds meer van afgekeurd. Dus wordt dat afval dan verbrand met alle kosten van dien en geen inkomsten uit PMD voor de gemeente

Daarnaast daalt de prijs van papier en karton waardoor het gescheiden afval minder opbrengt en de gemeente dus minder inkomsten heeft.

De wethouder meldt dat het aantal over ondergrondse containers is gedaald tot 64 in september. In januari kwamen er nog 157 klachten binnen. Het aantal klachten over de containers die mensen thuis hebben bleef stabiel.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter