Nieuws
Vraag naar jeugdhulp stijgt in gemeente

De vraag naar hulp voor jongeren onder 18 jaar stijgt in de gemeente terwijl die elders daalt. Datzelfde geldt voor het percentage jongeren in de gemeente dat de kans loopt op te groeien in een gezin met armoede. Ook dat percentage gaat in Leidschendam-Voorburg omhoog terwijl het elders zakt.

Dat is gebleken uit een onderzoek naar de toename van jeugdhulp in Leidschendam-Voorburg. Het onderzoek is gedaan door de organisaties in de jeugdhulpverlening zelf. De meeste jeugdhulp gaat naar kinderen tussen 8-12 jaar (30 procent), gevolgd door de groep 13-15 jaar (25 procent) en 4-7 jaar (19 procent).

Van de jongeren woont 32 procent in een éénoudergezin. Velen zitten ook in het VMBO. Huisartsen verwijzen de meeste kinderen door naar jeugdhulp (55 procent). Er zijn geen wijken in Leidschendam-Voorburg die er qua jeugdhulp-klanten bovenuit schieten.

De jeugdhulpverleners erkennen zelf dat er weinig mogelijkheden zijn kwetsbare gezinnen met problemen langer te begeleiden. Ouders krijgen ook niet voldoende hulp bij het oplossen van al hun andere problemen.

Bij de preventie (het voorkomen dat een jongere echt in de jeugdhulp terecht komt) wordt te veel nadruk gelegd op het snel oplossen van het acute probleem. Het aanpakken van de achterliggende oorzaken gebeurt niet. Het is ook onduidelijk welke instantie het voor het zeggen heeft bij de preventieve acties. De samenwerking tussen degenen die in de preventiesector werken en de échte hulpverleners is slecht.

De hulpverleners geven toe dat er te weinig gebeurt met signalen dat er iets mis gaat. Meldingen van de politie bij Veilig Thuis worden niet opgepakt. De jeugdhulp heeft onvoldoende contact met de kinderopvang of het onderwijs.

Dat steeds meer jongeren in de jeugdhulp komen schrijven de hulpverleners toe aan maatschappelijke ontwikkelingen (individualisering, het succesvol moeten zijn, verwachtingen waarmaken); werkende ouders die geen tijd hebben voor het gezin; ouders die zelf in problemen zitten; impact van sociale media en digitalisering; ouders die onvoldoende het Nederlands machtig zijn.

De hulpverleners hebben vijftien aanbevelingen voor verbetering gedaan zoals het langdurig volgen van kwetsbare gezinnen; het aanpakken van stress bij jongeren; betere nazorg als en kind uit de hulp komt; preventie beter regelen; mensen die zelf in de jeugdhulp hebben gezeten op scholen laten vertellen over hun ervaringen; kinderen tot bewegen en sporten aanzetten met een recept van de huisarts; een preventieplan per school opzetten.

Het onderzoek werd gedaan nu de gemeente al jaren miljoenen euro’s tekort heeft bij de jeugdhulp en men er maar niet in slaagt dat tekort terug te dringen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter