Nieuws
Verwarde personen steeds groter probleem

Het aantal meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen stijgt snel. Vorig jaar waren het er 443. Dat waren er 104 meer dan een jaar eerder en 251 meer dan in 2016. Dit ondanks een gemeenschappelijke aanpak van gemeente, GGD, maatschappelijke organisaties en politie.

Dat blijkt uit het Veiligheidsbeleid 2020-2022 dat burgemeester Klaas Tigelaar aan de gemeenteraad heeft gezonden. Verward gedrag is daarin één van de prioriteiten naast jeugdoverlast en criminaliteit, ouderen, verkeersveiligheid en woninginbraken.

Tigelaar kondigt geen nieuw beleid aan ten aanzien van verwarde personen. Ook regionaal is verward gedrag één van de aandachtspunten in het veiligheidsbeleid.

Ten aanzien van jeugdoverlast en criminaliteit stelt Tigelaar dat het aantal meldingen stabiel rond de 565 per jaar uit komt. Er is één criminele jeugdgroep actief binnen de gemeente. Daarnaast zijn er 1 tot 2 jeugdgroepen die overlast veroorzaken. Als nieuwe maatregelen staan: de benoemen van een handhaver die zich speciaal op jeugd concentreert en het gebruik van alcohol door jongeren bij evenementen.

Wat ouderen en veiligheid betreft blijft de inzet gericht op babbeltrucs, brandveilig gedrag en woninginbraak. Nieuw punt is het verhogen van de digitale weerbaarheid van ouderen.

Inzake verkeersveiligheid gaat de gemeente zich richten op de tien plekken die het onveiligst zijn en op verkeersveilige fietsroutes, ook in relatie tot ouderen op elektrische fietsen.

Het aantal woninginbraken in de laatste jaren sterk gedaald. Van 315 in 2016 naar 181 in 2018. Het beleid gericht op die plekken waar de meeste woninginbraken plaatsvinden wordt voortgezet net als het informeren van inwoners wat zij allemaal zelf tegen woninginbraak kunnen doen.

Het veiligheidsbeleid kost 5,9 miljoen euro waarvan 5,75 miljoen de bijdrage is aan de Veiligheidsregio Haaglanden. Regionaal zijn er zeven prioriteiten: terrorisme/extremisme/radicalisering; cybercrime; huiselijk geweld; misdaden met grote gevolgen; jeugdgroepen; ondermijning; verward gedrag. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter