Nieuws
Geen 30 procent sociale woningbouw Schakenbosch

Het plan voor de bouw van 325 woningen op landgoed Schakenbosch voldoet niet aan de eis van de gemeente om minstens 30 procent van die woningen in de sociale sector te realiseren. Dat blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan waardoor de woningbouw mogelijk moet worden. Desondanks gaan B&W akkoord.

Volgens B&W draagt het bouwplan wél bij aan het voorkomen van een eenzijdige bevolkingsopbouw; langer zelfstandig wonen; meer betaalbare woningen; hoogwaardige zorg; betere doorstroming op de woningmarkt; een goed woon- en leefklimaat. Daar mee kan afgestapt worden van de eis inzake sociale woningbouw.

Van de 325 moet tien procent in de goedkope en middenklasse zitten. Bij nog eens tien procent moet het gaan om woningen met een zorgvoorziening. De rest bestaat uit dure en exclusieve woningen, aldus het ontwerp-bestemmingsplan.

Volgens B&W sluiten de plannen aan op de Woonvisie 2016-2020. De zorgvoorzieningen die gepland zijn noemt men waardevol omdat zorg steeds slechter bereikbaar wordt voor inwoners. Ook wijzen B&W erop dat Schakenbosch grotendeels open blijft ondanks de woningbouw. De woningen zullen in clusters gebouwd gaan worden, vooral in het middenstuk van het landgoed.

De Veursestraatweg blijft de enige toegang tot Schakenbosch. Ondanks de woningbouw wordt daar geen extra verkeersdrukte in de vorm van files verwacht. Parkeren op Schakenbosch gebeurt uit het zicht middels vier parkeerkelders en drie parkeerschuren. Voor bezoekers komen er 110 parkeerplaatsen.

Al eerder had wethouder Jan-Willem Rouwendal bekend gemaakt dat het project kan doorgaan ondanks de stikstofcrisis. Er vindt geen extra stikstofbelasting op waardevolle natuurgebieden door plaats. De woningbouw vindt in clusters plaats, omgeven door groen.

Vanavond wordt er in een commissie van de gemeenteraad gesproken over de toekomst van Schakenbosch. Op 28 november is er tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopavond in de Hulp&Heilkerk op het landgoed zelf. Daar ligt dan ook het ontwerp-bestemmingsplan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter