Nieuws
Meer geld voor openbaar vervoer in Haagse regio

Met nieuwe afspraken tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en HTM komt 33 miljoen euro extra beschikbaar voor investeringen in het openbaar vervoer in de Haagse regio. Dit bedrag wordt gebruikt om de kwaliteit van het vervoer te verbeteren met de aankoop van nieuwe, ruime en toegankelijke trams, investeringen in haltes en infrastructuur. Verder wordt er 5 miljoen euro gereserveerd voor extra tramritten vanaf 2021 om zo de reizigersgroei voor een deel op te kunnen vangen.

Steeds meer mensen komen naar de regio om te wonen, werken en recreëren. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit met ruim 3 procent per jaar. De huidige capaciteit van het vervoer zit tegen haar grens aan. Ongeveer 80% van het mobiliteitsbudget van de Metropoolregio gaat op aan de kosten om het vervoer te laten rijden en het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. Er is dus weinig financiële ruimte voor uitbreiding van het vervoer-netwerk om de extra reizigers in de toekomst te vervoeren.

,,Samen met HTM hebben wij gezocht hoe we de reizigersgroei op korte termijn kunnen opvangen. Door nieuwe afspraken met HTM te maken hebben we nu 33 miljoen euro extra om te investeren. Dit is prachtig. Maar hiermee zijn we er nog niet. Ook na 2025 is geld nodig om te investeren in het vervoer. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar vervoer. Nu en in de toekomst”, aldus Igor Bal, MRDH-bestuurder.

Jaap Bierman, algemeen directeur HTM: ,,We zijn blij dat er extra geïnvesteerd kan worden in het vervoer. Zo kunnen we al op korte termijn onze tram- en buslijnen versterken waar de vraag het grootst is. En het helpt bij het waarmaken van de plannen in de regio.” (foto Metropoolregio)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter