Nieuws
Provincie start discussie over Vlietzoom

De verkeersveiligheid op de Westvlietweg; het kippenbruggetje voor fietsers bij Drievliet; de behoefte aan meer sportvelden. Dat zijn volgens de provincie Zuid-Holland enkele voorbeelden van knelpunten die bij de toekomstplannen voor de Vlietzoom aangepakt moeten worden.

Het provinciaal bestuur ziet ook opgaven zoals het zoeken van ruimte voor bedrijven met een hoge belasting voor het milieu (in relatie tot de ontwikkeling van de Binckhorst tot woongebied); de bereikbaarheid van het bestaande bedrijfsterrein Westvliet; het herstel van de kwaliteit van landgoederen; de verbreding van de A4.

In een zogenoemd Startdocument met als titel ‘Komen tot gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone’ noemt het provinciaal bestuur het gebied een ‘belangrijk onderdeel’ van het landschapspark Zuidvleugel. Daarbij moet verstedelijking samengaan met investeringen in de kwaliteit van het landschap. De Vliet is een regioproject binnen het parkplan.

Als Vlietzone ziet de provincie de oostkant van de Vliet tussen Delft en Leiden. De Vlietzoom (tussen Rijswijk en Leidschendam) valt daar binnen. Het toekomstbeeld voor beide gebieden is ‘niet duidelijk’, meent de provincie. Ze staan te boek als ‘transformatiegebied’ dan wel ‘transitiezone’.

Samen met gemeenten, overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, verenigingen en bewoners wil de provincie komen tot een visie, streefbeelden en gelijk een plan voor het gebied. De provincie wil daarbij optreden als ‘onafhankelijk gebiedsregisseur’.

De provincie wil nu eerst bij alle betrokkenen gaan peilen welke ideeën zij hebben voor het gebied. Daarna moeten er samen toekomstbeelden worden ontwikkeld. Het provinciaal bestuur roept de betrokken gemeenten daarbij op om over de eigen grenzen heen te kijken en de meerwaarde alsmede de kansen van samenwerking te benutten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter