Nieuws
Vragen over sluiting ouderensoos

VVD-gemeenteraadslid Arnold Brans wil nadere uitleg van B&W over de sluiting van de ouderensoos van welzijnsorganisatie Woej. B&W besloten onlangs tot bezuinigingen omdat de zogenoemde subsidietafel niet uitkwam met het totaalbedrag aan subsidie dat er voor 2020 beschikbaar was.

Brans noemt de ouderensoos ,,een belangrijke activiteit waar vooral kwetsbare ouderen uit onze gemeente worden opgevangen.’’ De soos wordt tien maal per maand gehouden in De Plint, Frederiklaan Leidschendam. Aan een gezellig samenzijn wordt ook een gezamenlijke lunch geknoopt.

‘Waarom is door het organiseren van een ander subsidiestelsel een belangrijke activiteit ten hoeve van onze kwetsbare ouderen weggevallen’, zo wil het raadslid weten. ‘Is dit een gevolg van bezuinigingen, waardoor er minder subsidie ten opzichte van het jaar ervoor is ontstaan en waarom’.

‘Is dit een gevolg van een andere verdeling van de subsidiepot en waarom. Als dit laatste het geval is, wat is er dan bijgekomen aan andere activiteiten. Is het mogelijk dat het college nog terugkomt op haar besluit en een andere activiteit benoemt, die dan alsnog geen subsidie krijgt. Hoe is het mogelijk, dat bij een vrijwel gelijk gebleven subsidiebedrag t.o.v. het jaar ervoor er nu ineens geen geld meer is voor de ouderensoos’.

Woej-directeur Willy Tiekstra heeft al laten weten met verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwental om tafel te willen om alternatieven voor de sluiting te bespreken. Volgens haar gaat het bij de ouderen veelal om mensen van boven de 75 jaar die steun nodig hebben. Stoppen per 1 januari zal hoe dan ook niet gebeuren, aldus Tiekstra.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter